null Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömien työhakijoiden osuus oli toiminta-alueellamme Suomen alhaisin

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 9765 työtöntä työnhakijaa. Se on 2187 enemmän (+ 28,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, mutta 2087 vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 55,9 %). Koko maassa työttömien määrä lisääntyi keskimäärin 32,2 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Suomen alhaisin (8,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,7 %.

Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Tammikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1913 eli 1 333 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 229,8 %) Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 705 henkilöllä vuodentakaiseen verrattuna (+ 42,3 %). Tammikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 2 373, mikä on 705 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 23 vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon tammikuun aikana 4855, mikä on 257 vähemmän (- 5,0 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Tammikuun aikana avoinna oli yhteensä 6 916 työpaikkaa, mikä oli 59 paikkaa (0,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät määrällisesti eniten palvelujamyyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (+ 1 080). Uusien avoimien työpaikkojen määrä vähentyi eniten toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmässä (- 967).

Työttömyys lisääntyi lähes kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa. Työttömyys kasvoi Vaasan seudulla 1 221 henkilöllä (+ 34 %), Kokkolan seutukunnassa 390 henkilöllä (+ 20 %) ja Pietarsaaren seudulla 345 henkilöllä (+ 33 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla, 5,1 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi lähes kaikissa ikäryhmissä. Eniten lisäystä oli 50–54-vuotiaiden ikäryhmässä, 284 henkilöä vuotta aiempaan nähden (+ 35,1 %). Työttömyys vähentyi vuotta aiempaan nähden ainoastaan 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä 5 henkilöllä (2,0 %).

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy Keski-Pohjanmaalla maaliskuun alusta

Kokkolan seudun kuntakokeilun muodostavat Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki ja Perhon kunta sekä Kaustisen seutukunnan kunnat: Kaustinen, Veteli, Halsua, Toholampi ja Lestijärvi. Alue on mukana valtakunnallisessa työllisyyskokeilussa, jossa osa työllisyydenhoidon vastuista siirretään kuntiin. Kokeilussa kunnat ja valtio jakavat osaamista, palveluita sekä resursseja. Työllisyyden kuntakokeiluun siirtyvät kuntien työllisyydenhoidon asiantuntijat ja osa TE-hallinnon asiantuntijoista. Kokkolan kaupunki toimii kokeilun hallinnollisena vastuukuntana. Kokeilut käynnistyvät 1.3. ja asiakkaat siirtyvät kokeiluun 8.3

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Lue koko