Ajankohtaiset

<< Takaisin

Asbestipurkutyön osaajia valmistuu tänään

Asbestipurkutyöhön pätevöityminen -työvoimakoulutus Vamialla Vaasassa päättyy tänään.

Ryhmä rakennusalan työnhakijoita on opiskellut reilut puolitoista kuukautta Toni Karjalan johdolla niin teoriaa ja lainsäädäntöä kuin käytännön asbestipurkutyötäkin asbestipurkuradalla. Tavoitteena on antaa osallistujille sellaiset tiedot ja taidot, että he pystyvät tekemään asbestipurkutyötä turvallisesti ja työsuojeluviranomaisten hyväksymällä tavalla.

Kyseessä on järjestyksessä kolmas asbestinpurkukoulutus. Koulutus on järjestetty rakennusalan työnantajien aloitteesta, sillä alan ammattilaisista on pulaa. Kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa on lain mukaan tehtävä asbestikartoitus ennen purkutöitä ja jos rakenteista löytyy asbestia, niin purkutyö täytyy teettää asbestipurkutyönä ammattilaisella.

Käytännön asbestipurkuharjoitukset on tehty Vamian tiloissa simuloidulla asbestipurkuradalla, sillä asbesti on niin vaarallinen aine, ettei purkua voi harjoitella aidolla työmaalla.

- Asbestipurkutyömaa on osastoitava eli eristettävä muista tiloista, ja sinne kuljetaan kolmiosaisen sulun kautta. Tilat on eristettävä toisistaan ilmastollisesti alipaineistuksen avulla. Muita asbestipurkutyömenetelmiä ovat esimerkiksi: pussipurku, kokonaisena irrottaminen, märkähiekkapuhallus, kertoo opettaja Toni Karjala.

Koulutukseen osallistujat ovat tyytyväisiä koulutukseen. Koulutus on koettu sopivan tiiviiksi ja haastavaksi. Koulutuksen aikana on ollut mahdollisuus myös suorittaa tai päivittää erilaisia lupakortteja (työturvallisuus-, tulityö-, EA1 -korttikoulutukset). Kaikki osallistujat käyvät myös asbestipurkutyöntekijän terveystarkastuksessa koulutuksen aikana. Näin heillä on kaikki valmiudet aloittaa alan työt heti koulutuksen päättymisen jälkeen.

- Olin välillä muissa hommissa muutaman vuoden ja hain työvoimakoulutukseen päivittääkseni ja täydentääkseni rakennusalan osaamistani. Todella paljon on tullut uutta tietoa ja osaamista tämän koulutuksen kautta, toteaa Johannes, yksi osallistujista.

Asbestin uusiokäyttö on kielletty lailla jo 25 vuotta sitten. Siitä huolimatta myös sen jälkeen työuransa aloittaneilla on todettu asbestisairauksia. Se osoittaa, että suojautuminen ei ole ollut riittävää. Uusi tiukempi asbestipurkutyötä lainsäädäntö astui voimaan 2016. (Lähde: Työterveyslaitos, ttl.fi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa opiskelija Johannes (vas.) ja kouluttaja Toni Vamialla. Heidän takanaan on komiosainen sulkutunneli, jonka kautta kuljetaan varsinaisen alipaineistetun osaston sisälle.


Oma
asiointi