Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Maaliskuun työllisyyyskatsaus: Työttömyys on kasvussa koronaviruspandemian johdosta (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Koronaviruspandemia on vaikuttanut vahvasti niin yrityksiin kuin työntekijöihinkin Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa).

Maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan toiminta-alueellamme oli maaliskuun lopussa yhteensä 9318 työtöntä työnhakijaa. Se on 2182 hakijaa (+30,6%) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.  Määrä nousi edellisestä kuukaudesta 1632:lla.

Työttömyyden äkillistä kasvua selittää koronavirus ja sen leviämistä ehkäisevät rajoitustoimet, jotka ovat iskeneet rajusti erityisesti yrityksiin.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on silti edelleen manner-Suomen alhaisin 8,1 prosenttia, kun koko maassa osuus on 11,8 prosenttia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Lomautettujen määrä on kasvussa

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimet heijastuvat vahvasti myös lomautusmääriin. Maaliskuun lopussa lomautettuja oli yhteensä 2014 henkilöä. Se on 1442 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+252,1%).

Lomautusten määrä on edelleen kasvussa, koska Pohjanmaan TE-toimiston alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) lomautusuhan alla on tällä hetkellä 23 000 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on myös kasvussa. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttöminä olleita oli maaliskuun lopussa 1756 henkilöä, mikä on 159 enemmän kuin vuosi sitten.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut myös nuorten työttömyyteen. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä maaliskuun lopussa 317 enemmän kuin vuosi sitten (+32,2%).

Nuoria ja lomautettuja houkutellaan poikkeustilan aikana mm. kausityöhön maatiloille korvaamaan ulkomaista työvoimaa.

Työttömyys lisääntyi lähes kaikissa ammattiryhmissä

Työttömien määrä kasvoi useimmissa ammattiryhmissä, mutta eniten työttömien määrä nousi palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä 687:llä henkilöllä viime vuoteen verrattuna. Lisäksi rakennus- ja korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä työttömyys on kasvussa (+389 henkilöä).

Uusia avoimia työpaikkoja oli kuitenkin 337 työpaikkaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät määrällisesti eniten asiantuntijoiden ammattiryhmissä ja vähentyivät eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä.

Työllistämistä edistävissä palveluissa oli maaliskuun lopussa 4602 henkilöä.

TE-toimiston työvoimakoulutukset ja valmennukset on muutettu poikkeustilan aikana pääosin etäopintoina tai verkkovalmennuksina suoritettaviksi. Muutamia koulutusten tai valmennusten alkamisia on siirretty myöhempään ajankohtaan, koska kaikkia tai osaa niistä ei voi suorittaa verkossa.

Yrittäjät ovat hakeneet työttömyystukea

Pitkälti toista tuhatta yrittäjää on ilmoittautunut työnhakijoiksi Pohjanmaan TE-toimiston alueella.He hakevat työttömyysturvaa, useimmat määräaikaista työmarkkinatukea koronaviruspandemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. 

Näiden hakemusten käsittelyä varten on perustettu Pohjanmaan TE-toimistossa oma asiantuntijatiimi, joka tekee työvoimapoliittiset lausunnot Kelalle mahdollisimman nopeasti. Työ on kuitenkin hidasta, sillä yrittäjiä joudutaan useasti kontaktoimaan erikseen ja tarkistaman asioita.  

Lue koko katsaus täältä


Oma
asiointi