Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Syyskuun työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvoi edelleen syyskuussa, mutta uusien avoimien työpaikkojen määrä nousi hieman

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli syyskuun lopussa yhteensä 9 964 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 287 enemmän (+ 49,2 %) kuin vuotta aikaisemmin, mutta 706 vähemmän kuin elokuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 61,7 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 39,7 %.

Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Syyskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 574 eli 2 240 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 670,7 %).

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,0 %.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaa TE-toimistoon syyskuun aikana 2 111, mikä on 170 enemmän (+ 8,8 %) kuin vuotta aiemmin. Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi eniten asiantuntijoiden ammattiryhmässä (+ 71) ja vähentyi eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä (- 23).

Työttömyys lisääntyi kaikissa seutukunnissa ja kaikissa ammatti- ja ikäryhmissä

Työttömyys kasvoi Vaasan seudulla 1 875 henkilöllä (+ 60 %), Kokkolan seutukunnassa 387 henkilöllä (+ 24 %) ja Pietarsaaren seudulla 655 henkilöllä (+ 73 %). Toiminta-alueemme korkein työttömyysaste oli Vaasan seudulla (10,2 %) ja matalin Suupohjan rannikkoseudulla (4,4 %).

Työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa 2 260 alle 30-vuotiaita ja 3 522 yli 50-vuotiaita. Työttömyys painottui miehiin, sillä työttömistä työnhakijoista 61 % oli miehiä. Eniten työttömiä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä, ja näissä ammattiryhmissä työttömyys myös kasvoi eniten vuodentakaiseen verrattuna.

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi edellisvuoteen verrattuna: syyskuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 122 (+ 474) ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 887 (+ 85).

Aktivointiaste laski vuotta aiempaan nähden, mutta nousi edelliseen kuukauteen verrattuna

Koronavirustilanteesta johtuva voimakas työttömyyden kasvu on pienentänyt aktivointiastetta.

Syyskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 4 629 henkilöä, mikä on 195 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edelliseen kuukauteen verrattuna palveluissa olleiden määrä kasvoi kuitenkin 520:llä.

- Koronavirusepidemian aiheuttama työttömyyden raju kasvu on tuonut TE-toimistolle paljon uusia asiakkaita ja uusia tehtäviä; muun muassa noin 1400 yrittäjää on hakenut työttömyysetuutta ja tuhansia lomautettuja on ilmoittautunut asiakkaaksi. Sen vuoksi palveluihin ohjaaminen ei ole toiminut toivotulla tavalla. Olemme tehostaneet palveluihin ohjaamista syksyn aikana, ja iloksemme palveluihin osallistuneiden määrä lähtikin syyskuussa kasvuun, toteaa Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari.

Lue koko työllisyyskatsaus


Oma
asiointi