Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys jatkoi kasvuaan Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Koronaviruksen leviämisen ehkäisytoimet lisäsivät työttömyyttä vielä toukokuussakin, mutta kasvu oli maltillista huhtikuuhun verrattuna (279 henkilöä).

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY­keskuksen alueella oli toukokuun lopussa yhteensä 14 004 työtöntä työnhakijaa. Se on 7 312 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Toukokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 6 028 eli 5720 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 1 857,1 %). Edellisestä kuukaudesta lomautettujen määrä kasvoi kuitenkin vain vähän (156 henkilöä).

Pohjanmaan ELY­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on kuitenkin edelleen manner­Suomen alhaisin (12,1 %). Koko maassa vastaava osuus on 16,5 %.

Työttömyys kasvoi eniten isommissa kaupungeissa ja 35-39 -vuotiaiden ikäryhmässä

Työttömyys kasvoi kaikissa Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueen kunnissa edellisvuoden toukokuuhun verrattuna. Työttömyys kasvoi määrällisesti eniten Vaasassa ja Kokkolassa. Vaasan työttömyysaste oli toukokuussa 16,7 %, Kokkolan 12,4 % ja Pietarsaaren 12,9 %. Alhaisinta työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Luodon (5,1 %) ja Pedersören (5,4 %) kunnissa.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Eniten työttömiä oli 35-39 -vuotiaiden ikäryhmässä. Lisäystä vuotta aiempaan nähden oli 973 henkilöä (+142,5 %).

Miesten osuus työttömistä työnhakijoista pienentyi vuotta aiempaan sekä edelliseen kuukauteen nähden. Miehiä oli toukokuussa työttömänä 7 736 (55 %) ja naisia 6 268 (45 %).

Työttömien määrä kasvoi sotilaita lukuun ottamatta kaikissa ammattiryhmissä. Työttömien määrä nousi vuotta aikaisempaan nähden eniten palvelu­ ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (+1 615) sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (+ 1 460).

Uusien avoimien työpaikkojen määrä jatkoi laskuaan; uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaa TE-toimistoon toukokuun aikana 1 581. Se on 58 (- 3,5 %) vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Uusien avoimien työpaikkojen määrä vähentyi eniten asiantuntijoiden ammattiryhmässä (-92). Toukokuun aikana oli avoimia työpaikkoja yhteensä 3 220, mikä oli 430 paikkaa (­11,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyyttä parannetaan yhteistyössä

Työllisyyden hoito vaatii jatkossa entistäkin enemmän työtä, ja uudenlaisia toimintatapoja pitää löytää entisten tueksi ja tilalle. TE-palveluiden strategiatyötä tehdäänkin parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.

Työllisyyden hoidossa tarvitaan myös entistä enemmän yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kokkolan kaupunki on lähtemässä mukaan valtakunnalliseen työllisyyden kuntakokeiluun. Vaasa ei ole hakenut mukaan kuntakokeiluun, mutta sielläkin pyritään vähentämään työttömyyttä ja parantamaan työllisyysastetta eri toimijoiden entistä laajemman ja sujuvamman yhteistyön avulla.

Lue koko työllisyyskatsaus (pdf)


Oma
asiointi