Yhteistyökumppanit tiedottavat

Tällä sivulla julkaisemme yhteistyökumppaneidemme koulutusaiheisia tiedotteita ja vastaavia.

null Novia ger byggmästarutbildning i Vasa hösten 2015

Novia bjuder tillfälligt ut en utbildning som leder till examen byggmästare (YH) för att svara mot det stora behov som finns inom byggföretag i Österbotten. Utbildningen inriktas mot infrabyggande och byggnadssanering, två områden som har ett uttalat behov av fler arbetsledare.

Efterfrågan på byggmästare i Österbotten finns och Novia planerar att ta in en grupp vuxenstuderande hösten 2015. Utbildningen fokuserar i huvudsak på byggarbetsledning.

Vid Novia erbjuds företagsförlagd utbildning vilket innebär att studerande under sista studieåret kan vara stationerade på ett företag där de introduceras i ansvarsuppgifter och utför självstudieuppgifter.

Målgruppen för utbildningen är personer som redan arbetar som arbetsledare och inte har formell kompetens samt också generellt personer med yrkesexamen.

Utbildningen kommer att samarbeta kontinuerligt med byggföretag i regionen och med övriga högskolor. Främst gäller det samarbetet kring undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia (Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet). Dessutom har den nya utbildningen samarbete med Hochschule Wismar i Tyskland, Umeå universitet och SP Trä i Sverige samt Citec och Wärtsilä och med ett flertal av nejdens mindre företag.

Ansökningstiden till den nya utbildningen pågår 17.3-9.4.2015.

Läs mera om utbildningen här:

http://www.novia.fi/utbildning/teknik/byggmastare-yh-flerformsstudier-vasa/