Ajankohtaista

null Pohjois-Karjalan ammattibarometri II-2021: Lisää työpaikkoja odotettavissa muovi- ja metalliteollisuuteen sekä ravintola-alalle

Muovi- ja metalliteollisuuden arvioidaan työllistävän lähitulevaisuudessa yhä enemmän ihmisiä Pohjois-Karjalassa, kertoo työ- ja elinkeinotoimiston julkaisema tuore ammattibarometri. Maakunnassa toimivat muovialan yritykset ovat edellisen vuoden aikana palkanneet paljon uusia työntekijöitä, ja kasvun odotetaan jatkuvan. Samoin metallialalla esimerkiksi hitsaajia tarvitaan vastaisuudessa töihin nykyistä enemmän.

Koronaepidemian hellittäessä myös ravintoloiden arvellaan tarvitsevan yhä enemmän työvoimaa. Suurin puute maakunnassa on ravintolakokeista, mutta myös tarjoilijoita haetaan nyt ahkerasti.

Kovin työvoimapula Pohjois-Karjalassa on edelleen hoito- ja sosiaalialalla. Etenkin sairaanhoitajia ja lähihoitajia tarvitaan töihin ympäri maakuntaa, ja myös lääkäreistä, hammaslääkäreistä, puheterapeuteista ja psykologeista on jatkuvasti tarvetta.

Pahin pula Pohjois-Karjalassa on tuoreen ammattibarometrin mukaan seuraavista ammattiryhmistä: yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, hammaslääkärit, suuhygienistit, psykologit, sosiaalityön erityisasiantuntijat, kuulontutkijat ja puheterapeutit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, röntgenhoitajat, lähihoitajat sekä muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat. Tarvetta on paljon myös esimerkiksi lastentarhanopettajista, erityisopettajista sekä tietyistä teollisuuden ja rakennusalan ammattilaisista.

Suurimman ylitarjonnan ammateiksi arvioitiin yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat, toimittajat, kuvataiteilijat, muusikot ja säveltäjät, ohjaajat ja tuottajat, muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä sihteerit. Myös esimerkiksi myyjiä, puutarhureita ja matkaoppaita on työnhakijoina huomattavasti enemmän kuin näillä aloilla on avoimia työpaikkoja.

Ammattibarometri perustuu TE-toimistossa syyskuussa 2021 tehtyyn arvioon noin 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta seuraavan puolen vuoden aikana. Aluekohtaiset ammattibarometrit on tehty samanaikaisesti kaikissa Suomen TE-toimistoissa.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2022. Viimeisimmät ammattibarometriarviot myös seutukunnittain löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi.