Ajankohtaista

null Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita 25 450 - pitkäaikaistyöttömyys nousussa

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoille. Koronakriisin äkillinen puhkeaminen nosti työttömyyden jyrkkään kasvuun keväällä. Moni työnantaja turvautui vaikeassa tilanteessa henkilöstön määräaikaisiin lomautuksiin. Kesällä lomautettujen määrä alkoi jo selvästi laskea ja moni palasi entisiin tehtäviinsä. Loppuvuoden aikana työttömien määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta parempaan tai huonompaan.

Joulukuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 25 450 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), heistä miehiä oli 15 200 ja naisia 10 250. Työttömiä työnhakijoita oli 4 700 enemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja (4 600) oli liki kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Joulukuun lopussa maakunnan työttömyysaste (työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta) oli sama kuin maassa keskimäärin eli 13,6 %. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Pohjois-Pohjanmaan kunnista alhaisin työttömyysaste oli Reisjärvellä (9,6 %), korkein Vaalassa (17,7 %). Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 14 400 ja työttömyysaste oli 14,5 %.

Pitkäaikaistyöttömyys (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) on ollut maakunnassa nousussa vuoden alusta lukien. Joulukuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 6 700, mikä on 50 % enemmän (2 200) vuoden takaiseen verrattuna. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 000, mikä on 600 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (8 100) oli noussut noin 1 500:la vuoden takaisesta.

Avoimia työpaikkoja oli joulukuun aikana tarjolla kaikkiaan 7 400, mikä on 650 paikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon 3 900, mikä on suunnilleen saman verran kuin viime vuoden joulukuussa. Uusia työpaikkoja oli mm. sairaanhoitajille, lähihoitajille, myyjille, kiinteistönhuoltajille, rakennusapulaisille sekä siivoustyöntekijöille.

TE-palveluiden piirissä oli joulukuun lopussa 7 000 henkilöä, mikä on 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Eniten osallistujia oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 2 100 henkilöä ja työvoimakoulutuksessa oli lähes 1 400 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 1 500 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 500. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksissa oli yhteensä 500 osallistujaa.

Useissa seurantaryhmissä (sukupuolet, osatyökykyiset, eri ikäiset, ulkomaalaiset) työttömyys on vuoden takaista korkeammalla tasolla, mutta muutosta pahempaan ei ole nähtävissä. Työttömyyden taso vähenee vähitellen kaikissa ryhmissä, mutta muutos ei ole pikainen. Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) määrä kasvaa, koska tällä hetkellä pääosa työllistämisistä on korvausrekrytointeja ja niitä tehdään hyvin harkitusti. Useilla työttömyysjaksot edelleen pitenevät ajallisesti.

Talouden epävarmuus jatkuu lähitulevaisuudessa ja työmarkkinoiden toipuminen kestää pitkään. Ripeää talouden nousua ei ole näköpiirissä – aikaisintaan kasvu käynnistyy loppuvuodesta. Tarve lisätyövoimalle ja työllisyyden kasvulle seuraa viiveellä talouskasvun käynnistyttyä. Monilla heikossa työmarkkina-asemassa olevilla työllistyminen on edelleen vaikeaa. Kasvun käynnistyttyä ajantasaisella osaamisella varustetut ammattilaiset ovat etuasemassa rekrytoinneissa. Elpyminen edellyttää aktiivisia toimia, joilla edistetään yritysten kykyä työllistää. Yhtä suuri tarve on tehokkaille työllistymispalveluille, jotta työn ulkopuolisilla työllistyminen on mahdollisimman ripeää.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061

S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713

S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia, lukuja ja aineistoja (ely-keskus.fi)
Työllisyyskatsaukset verkkoversiona (temtyollisyyskatsaus.fi)