Ajankohtaiset

<< Takaisin

Kysyntä ammattiosaajista on pysynyt hyvänä Pohjois-Pohjanmaalla myös korona-aikana

Työttömyys nousi huomattavasti ja äkillisesti keväällä – moni työnantaja turvautui määräaikaisiin lomautuksiin. Viime kuukausina työttömyyden suunta on ollut aleneva. Vaikka työvoimaa on vapaana enemmän kuin ennen koronaepidemian alkua, kokee moni työantaja edelleen vaikeuksia rekrytoinneissa. TE-palveluiden kautta on avoimena syyskuun puolessa välissä noin 3500 työpaikkaa Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometrissa arvioidaan, että kysyntä ammatillisille osaajille jatkuu vahvana myös seuraavan puolen vuoden aikana. Viime vuosien tapaan pulaa on perinteisten ammattialojen työntekijöistä, kuten muurareista, putkiasentajista ja kylmäkoneenasentajista. Ammateissa toimiva vanhempi sukupolvi on jäämässä eläkkeelle, eikä ammatteihin ei valmistu riittävästi opiskelijoita alueen oppilaitoksista.

Myös tutkintojen sisäisellä ammatillisella suuntautumisella on iso merkitys työllistymisen kannalta, mistä esimerkkinä ovat lähihoitajat. Lähihoitajista on pulaa kaikissa Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa. Lisäksi yritysmuotoiseen työntekoon on edelleen kysyntää, kuten vuokratuoliyrittäjistä parturi-kampaamoalalla.

Kirjastotyöntekijät ja yleissihteerit ylitarjonnan kärjessä

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoilla ylitarjonta painottuu ammatteihin, joihin vaikuttaa erityisesti teknologioiden kehittyminen. Näitä ammatteja ovat esimerkiksi yleissihteerit ja kirjastotyöntekijät. Myös työelämän rakennemuutos ja kulutustottumusten muutokset ovat luoneet ylitarjontaa tietyissä ammattiryhmissä. Tästä esimerkkinä ovat myyjät, kun erityisesti koronan myötä verkkokauppa on lisännyt osuuttaan kivijalkaliikkeiden kustannuksella.

Matkailun työllisyysnäkymät huolestuttavat

Huolestuneena tänä syksynä seurataan Lapin matkailualaa, jolla on heijastuksia myös Pohjois-Pohjanmaalle, erityisesti Koillismaalle. Matkailualan yritykset ovat koronakriisin takia kriittisessä tilanteessa. Kotimaan matkailu on lisääntynyt, mutta lisäksi tarvittaisiin kansainvälisiä matkailijoita. Toimialalle on tärkeää löytää talvisesonkiin uusia toimintatapoja. Matkailutuloilla on erityisen suuret alueelliset vaikutukset.

Ammattibarometrissä TE-toimisto arvioi noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto laatii ammattibarometrin kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. TE-toimistot perustavat arvionsa ammattien työmarkkinanäkymistä asiakasrajapinnassa saamiinsa tietoihin, yrityshaastatteluihin, barometreihin ja tilastotietoihin. Valtakunnalliset ja aluekohtaiset ammattibarometrit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri II/2020 (www.ammattibarometri.fi)
Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri II/2020, tiivistelmä (www.ammattibarometri.fi)

palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 713, marita.rimpelainen@te-toimisto.fi
asiantuntija Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 116, jarkko.pietila@ely-keskus.fi


Oma
asiointi