Ajankohtaiset

<< Takaisin

Lomautukset lisäsivät työttömien työnhakijoiden määrää - työvoiman kysyntä vilkkaampaa kuin vuosi sitten

Pohjois-Pohjanmaalla oli joulukuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 700 (3,4 %) enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettuja oli 1 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Työvoimalle on kuitenkin runsaasti kysyntää. Avoimia työpaikkoja oli TE-toimistossa tarjolla joulukuun aikana 8 000 eli 2 400 enemmän kuin vuosi sitten Myös uusia työpaikkoja tuli joulukuun aikana avoimeksi 3 800, mikä on 1 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli joulukuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 11,1 %, vuosi sitten 10,8 %. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 9,8 %.

Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Hailuodon 6,4 %:n ja Taivalkosken 13,8 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 11 700 ja työttömyysaste (12,0 %) oli sama kuin vuosi sitten.

Useimmissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa työttömien määrä lisääntyi vuoden takaiseen verrattuna; suhteellisesti eniten lisäystä oli Merijärvellä ja Raahessa. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Hailuodon ohella Limingassa (7,1 %), Reisjärvellä (7,7 %) ja Kalajoella (7,8 %). Taivalkosken jälkeen korkeimmat työttömyysasteet olivat Raahessa (13,4 %) ja Vaalassa (13,1 %).

Joulukuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä miehiä oli 12 400 ja naisia 8 300. Vuoden aikana naisten työttömyys väheni hieman, mutta miesten työttömyys kasvoi. Naisia oli työttömänä 200 vähemmän, kun taas työttömien miesten määrä kasvoi 900:lla viime vuoden joulukuusta. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli joulukuun lopussa 4 450 eli 600 (-12 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 3 400 (heistä alle 20-vuotiaita oli 750) ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 6 550.  Nuorten työttömien määrä nousi 2 % ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi myös hieman (1 %) viime vuoden joulukuuhun verrattuna.

Ammattiryhmittäin katsottuna uusia työpaikkoja (yhteensä 3 800) tuli joulukuussa avoimeksi eniten muiden työntekijöiden ammattiryhmälle (900 paikkaa, haettiin mm. rakennusapulaisia, muita palvelutyöntekijöitä ja siivoustyön-tekijöitä) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmälle (800 paikkaa, haettiin mm. rakennustyön-tekijöitä ja kirvesmiehiä). Lisäksi asiantuntijoiden ammattiryhmän uusia työpaikkoja oli 700 (haettiin muun muassa sairaanhoitajia ja myyntineuvottelijoita) samoin kuin palvelu- ja myyntityöntekijöille oli 700 uutta työpaikkaa (haettiin muun muassa lähihoitajia ja myyjiä).

Joulukuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli vajaa 8 000 henkilöä, mikä on 600 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste oli joulukuun lopussa 27,7 % eli 2,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Palveluittain eniten osallistujia (3 900) oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 700 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 200 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 700 samoin kuin työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 1 700 henkilöä. Lisäksi työ- tai koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä noin 650 henkilöä.

Johtaja Petri Keränen kertoo videolla marraskuun työllisyyskatsauksesta

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Työllisyyskatsaukset verkkoversiona (temtyollisyyskatsaus.fi)

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia, lukuja ja aineistoja: Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa (elykeskus.fi)


Oma
asiointi