Ajankohtaiset

<< Takaisin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TE- toimisto ja Raahen seudun kunnat: Raahen seudun erityisenä piirteenä kansainvälistymisen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Raahen seudun kuntien johdon kanssa seutufoorumin 30. syyskuuta. Foorumissa todettiin tarve yhteiselle ponnistelulle alueen kehittämiseksi jatkossakin. Työpaikkojen omavaraisuus on seudulla Suomen huippua ja työllisyystilanne on hyvä. Alueella on suuria hankkeita, jotka tulevat työllistämään myös jatkossa. Ponnisteluja tarvitaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja väestön pitämiseksi alueella. Liikennejärjestelmän hyvä toiminta on oleellista alueen veto- ja pitovoiman näkökulmasta.  Ilmastonmuutoksen torjunnassa Raahen seutu on tärkeässä roolissa.
 
ELY-keskus järjestää kuntien johdolle foorumeita yhdessä TE-toimiston kanssa Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa säännöllisesti. Foorumeiden tavoitteena on vuoropuhelu kuntien kanssa ja yhteisten kehittämiskohteiden tunnistaminen. Seminaarissa käytiin läpi yhdessä kuntien edustajien kanssa alueen elinkeinojen, liikenteen ja ympäristöasioiden näkymiä.  Tilaisuuteen osallistui ELY-keskuksen ja TE-toimiston johdon ohella Siikajoen, Raahen ja Pyhäjoen kuntien sekä Raahen seutukunnan johtoa.

Viimeisimmän aluetalouskatsauksen mukaan yleistilanne Raahessa näyttää tasapainoiselta. Seudun keskeisenä haasteena on laskeva väkiluvun kehitys ja osaavan työvoiman saatavuus.  Alueen elinkeinoelämä nojaa vahvasti metalliteollisuuteen, muita vahvoja toimialoja ovat mm. matkailu, maatalous, tuulivoima, puunjalostusteollisuus sekä elintarviketeollisuus.

- Hallitusohjelman ja talouden näkökulmasta tilanne Pohjois-Pohjanmaalla näyttää hyvälle, totesi johtaja Petri Keränen ELY-keskuksesta.

- Kasvun esteenä on lähinnä työvoimapula monella alalla. ELY-keskus haluaa yhdessä koko Team Finland -verkoston (mukaan lukien seudulliset yrityspalvelutoimijat) kanssa aktivoida yrityksiä hakeutumaan palveluiden piiriin aiempaa enemmän. Fennovoiman ydinvoimalahankkeen myötä kansainvälistyminen ja muuttajien palveluntarpeet haastavat työvoiman virratessa alueelle. Rahoitusta erilaisiin kehittämistoimiin on haettavissa ELY-keskuksen rakennerahastoista, sanoi Keränen.

- Työllisyysaste Raahen seudulla vaihtelee 66-70 prosentin välillä (alueella keskimäärin 71,3%). Pyhäjoella voidaan puhua lähes täystyöllisyydestä, työttömyysaste on siellä 5,7%, kertoi TE-toimiston johtaja Maire Mäki.

Kuntien kehittäjät toivovat työlupakäytäntöjä yksinkertaistettavan ja nopeutettavan. ELY-keskus onkin viime vuosina väljentänyt työlupalinjauksia, mutta prosessien nopeuttamisen reunaehdot löytyvät osin lainsäädännöstä.

- Oppilaitoksesta valmistuvien nopea työllistyminen on tärkeää, totesi foorumin puheenjohtajana toiminut johtaja Pasi Pitkänen Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksesta. Huomiota tulee kiinnittää kaupunkien ja alueen kehittämiseksi miellyttäväksi asuinpaikaksi, jotta saadaan riittävästi "pitovoimaa" väen pitämiseksi alueella.

Pendelöinti Raahen seudulla on suurta ja alueen kehittymisen kannalta valtatie 8 kapasiteetti on keskeistä, samoin joukkoliikenteen kehittäminen. - Hallitusohjelmassa on luvattu pysyvä tasokorotus perusväylien ylläpitoon valtakunnallisesti, vaikutukset ELY-keskuksen tienpitoon tarkentuvat syksyn aikana, kertoi yksikön päällikkö Risto Leppänen ELY-keskuksesta. Alueella on käynnistymässä useita pieniä parannushankkeita. Talvihoidon tasonkorotukseen annettu rahoitus jää pysyväksi, muun muassa valtatie 8 hoitoluokka nousi vuoden alussa. Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnin ovat edenneet suunnitellusti. Myös muutamia päällystystöitä on pystytty toteuttamaan. Kehittämistarpeita on edelleen, listalla ovat mm. vt 8 Raahen alueen eteläpuoliset ja Revonlahden ohituskaistat sekä Limingan kohta sisältäen Haarasillan liittymän.  Joukkoliikenteen kehittäminen on myös alueella tärkeää. Tulevien vuosin kehittämiskohteita ovat lisäksi mm. Lapaluodontien matalan radan ohitus, mt 813 Pattijoki -Siikajoki parantaminen ja mt 8104 Ouluntien uudelleen päällystäminen.

ELY-keskuksen ylijohtaja Jonas Liimatta summasi hallitusohjelmassa olevat vahvat tavoitteet hiilineutrauliuteen, työllisyysasteeseen ja T&K-rahoitukseen liittyen. Myös ELY-keskuksessa ollaan valmistelemassa uutta strategiakautta. Seuraavan rakennerahastokauden valmistelu on meneillään, samoin EU:n maatalouspolitiikan kansallinen valmistelu.

- Ilmastonmuutoksen hillinnässä Raahen seutu on maakunnan näkökulmasta tärkeässä roolissa; seudulle rakentuva ydinvoimala, tuulivoima ja terästeollisuuden tulevaisuudessa vähentyvät päästöt tukevat ilmastonmuutoksen torjumista.  Kiertotalouteen liittyviä hankkeita kannattaa edelleen kehittää myös Raahen seudulla, sanoi Liimatta. Maaseuturahastossa on juuri tällä hetkellä hankehaku meneillään ja myös EAKR-ohjelmassa on tilaa. Tulvasuojelu ja säännöstelyn kehittäminen on noussut alueella tärkeäksi ja myös vesistökunnostuksia toteutetaan. Kuntien edustajat totesivat tiiviin yhteistyön olevan tarpeen myös tulvansuojelussa. 

Lisätietoja:
Ylijohtaja Jonas Liimatta, ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, puh. 0295 038 494
Johtaja Petri Keränen, ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualue, puh. 0295 026 727
Yksikön päällikkö Risto Leppänen, ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue, puh. 0295 038 262
Johtaja Pasi Pitkänen, seutufoorumin puheenjohtaja, Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, puh. 040 135 6750
Johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, puh.0295 056 800


Oma
asiointi