Kyvyillä ja valmiuksilla töihin

Kyvyillä ja valmiuksilla töihin -hanke on yksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamista TE-palvelupiloteista, joissa parannetaan TE-palvelujen osuvuutta osatyökykyisille. Pilotit ovat osa valtakunnallista työkykyohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä osatyökykyisten osallistumista työmarkkinoille.

Kyvyillä ja valmiuksilla töihin -hankkeen tavoitteena on kehittää osatyökykyisten asiakkaiden palvelukokonaisuutta ja luoda toimintamalli TE-hallinnon, järjestöjen ja työnantajasektorin yhteistyöhön. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Hankkeeseen sisältyy Täsmätuki-valmennuspalvelu eli osatyökykyisille työnhakijoille räätälöity yksilöllinen työhönvalmennus. Palvelu on suunnattu Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja alueen työllisyyden kuntakokeilualueiden osatyökykyisille työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteet ja askeleet kohti työllistymistä tai työllistymistä edistävien ratkaisujen saavuttamista räätälöidään jokaiselle osallistujalle työkyvyn mukaisesti.

Valmennuksen toteuttaa Arffman Finland Oy.

Lisätietoja:

Täsmätuki-valmennukseen hakeutuminen on käynnissä. Voit ilmoittautua joko Webropol-lomakkeella:

tai jättämällä yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelussa.

Tutustu työkykyohjelmaan ja TE-palvelupilotteihin:

Kuvassa ovat järjestyksessä seuraavat logot: Arffman, Työkykyohjelma, TE-palvelut sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.