Tietosuojaseloste: Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston Webropol -kysely yhteystiedoista yhteydenottoa varten

1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Sepänkatu 20, 90100 OULU 
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston Webropol -yhteystietokysely yhteydenottoa varten.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietojen ilmoittaminen Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston yhteydenottoa varten. Tietoja säilytetään yhteydenottojen ajan. Yhteydenoton tiedot kirjataan TE-palvelujen asiakastietojärjestelmään. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista.

​​​​​​5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää yhteystiedot yhteydenottoa varten etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteri voi sisältää yrityksen nimen, Y-tunnuksen ja yhteydenoton aiheen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittajan antamat tiedot. Yhteystietokyselyn linkki ilmoitetaan Webropol-kyselyn yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevien lakien mukaisesti.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. TE-palvelujen henkilöasiakas voi tarkistaa tietonsa työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisteristä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta.

Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä lomakkeella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen pyynnön voi tehdä lomakkeella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon.

 

Päivitetty: 21.11.2022