Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu on palvelu yli 25-vuotiaille työnhakijoille. Palvelusta sovitaan TE-toimiston kanssa ennen opiskelujen aloittamista työnhakijan työllistymissuunnitelmaan.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna (te-palvelut.fi)

Hakeminen

Hakeaksesi omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella tuettuna sinun tulee olla ilmoittautunut työnhakijaksi. Voit käynnistää työnhakusi Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Ota yhteys TE-toimistoon ensisijaisesti sähköisesti Oma asiointi -palvelussa, jotta koulutustarpeesi voidaan arvioida. Mikäli et voi ottaa yhteyttä sähköisesti, ota yhteyttä puhelimitse.

Toimita opintojen edellytysten tarkistamiseksi TE-toimistoon ennen opintojen aloittamista seuraavat asiakirjat, sekä opintorekisteriote kesken olevista opinnoista:Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle suunnitelluista opinnoista -Lomake TEM621 (Suomi.fi)Perustelu koulutustarpeelle - Lomake TEM623 (Suomi.fi)
Tieto ratkaisusta voidaanko opintojasi tukea, tulee Oma asiointi -verkkopalveluun kohtiin Katsele omia tietojasi ja Oma suunnitelma. Kirjeellä saat tiedon kielteisestä ratkaisusta.

Jos opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella palvelun aikana, tulee työnhaku pitää voimassa, koska se on edellytyksenä työttömyysetuuden saamiselle. Työttömyysetuutta haetaan normaalisti työttömyyskassasta tai Kelalta. Etuushakemukseen merkitään "Koulutuksessa".

Opintojen aikana

Opintojen etenemisen toteutumisesta ilmoitetaan Oma asiointi -verkkopalvelussa Oma suunnitelma -kohdassa. Lisätietoja -kohtaan ilmoitetaan tarkemmin opintojen tilanteesta ja paljonko opintosi ovat edenneet.

Ohje opintojen etenemisen ilmoittamiseen:
Ammattiopistoissa, aikuiskoulutuksessa ja muissa oppilaitoksissa opiskelevatKorkeakouluopiskelijat (ammattikorkeakoulut ja yliopistot)
Ilmoita opintojen tilapäisestä keskeytymisestä ja muutoksista viipymättä TE-toimistoon sähköpostilla:
seuranta.pohjois-pohjanmaa{a}te-toimisto.fi.

Oma
asiointi

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu
Yritys-Suomi -puhelinpalvelu

Tutustu yrityspalveluihin osoitteessa suomi.fi

Haussa olevat työpaikat

Haussa oleva työvoimakoulutus

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet (Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen)

Muualla verkossa:

Kelan Opiskelijan pikaopas (kela.fi)