Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Starttirahan ja ennen vuotta 2015 myönnetyn palkkatuen määrä vuonna 2016

Työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä. Starttirahan perustuen ja ennen vuotta 2015 myönnetyn palkkatuen perustuen määrä muuttuvat, koska ne ovat sidoksissa työttömyysturvan peruspäivärahan suuruuteen. Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät vuoden 2016 alussa 0,4 %.  

Vuonna 2016 peruspäivärahan suuruus päivää kohti on 32,68 euroa, mikä on 0,12 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Indeksitarkistus laskee starttirahan ja ennen vuotta 2015 myönnetyn palkkatuen määrää vuoden 2016 alusta noin 3 – 6 eurolla kuukaudessa. Indeksitarkistus ei koske prosenttiperusteisia palkkatukipäätöksiä.

TE-toimisto lähettää indeksitarkistuspäätöksen tiedoksi niille, joiden starttiraha tai palkkatuki laskee vuodenvaihteessa.