Tuetun työllistymisen palvelut

Tuetun työllistymisen palveluissa asiakkaana on työnhakija, joka tarvitsee keskimääräistä enemmän yksilöllistä tukea ja/tai moniammatillista palvelua avoimille työmarkkinoille työllistyäkseen ja/tai kouluttautuakseen.

Palvelutarvetta arvioidaan työllistymisen polun neljän päävaiheen kautta. Asiakas voi olla työllistymisen polullaan kuntoutumisen, suunnan ja tavoitteiden, osaamisen kehittämisen tai työllistymisen ja sen tuen vaiheessa. Jokaisessa työllistymisen polun vaiheessa asiakkaalle voidaan tarjota sopivia TE-toimiston tai yhteistyökumppaneiden palveluja.

Asiakkaan ilmoittaessa muutoksen työnhaussaan verkkopalvelussa, hänet ohjataan automaattisesti palvelutarvetta arvioiviin kysymyksiin, jonka jälkeen asiakkaan tulee laatia oma suunnitelma verkossa. Työnhaun muutoksen tai työnhaun aloittamisen yhteydessä verkkopalvelu ohjaa asiakkaan palvelutarpeen mukaisiin palveluihin (työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämisen tai tuetun työllistymisen palvelut), tarvittaessa TE-toimisto on yhteydessä asiakkaaseen.

Oma
asiointi

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu
Yritys-Suomi -puhelinpalvelu

Tutustu yrityspalveluihin osoitteessa suomi.fi

Haussa olevat työpaikat

Haussa oleva työvoimakoulutus

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet (Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen)