Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Lisämäärärahoja starttirahoihin ja pitkään työttömänä olleiden palkkatukityöllistämiseen yrityksiin

Satakunnan TE-toimisto on saanut valtion lisätalousarviosta työllisyysmäärärahaa, jota kohdennetaan hallituksen ja eduskunnan tahdon mukaisesti ensisijaisesti palveluihin, joista palataan muita harvemmin takaisin työttömyyteen.

Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti Satakunnan TE-toimisto kohdentaa lisämäärärahaa
• aloittavien yrittäjien starttirahoihin ja
• pitkään työttömänä olleiden palkkatukiin yrityksille

Pitkään työttömänä olleella tarkoitetaan:
• työmarkkinatukea 300 päivää työttömyyden perusteella saanut
• ollut yhdenjaksoisesti 12 kk työttömänä tai
• vähintään 12 kk työttömänä 16 kk aikana

Saadulla lisämäärärahalla varaudutaan myös tekemään syyskuussa starttirahoilla ja palkkatuella työllistettyjen jatkopäätökset ensi vuoden alusta niin, että luvatut puolen vuoden työllistämisjaksot toteutuvat keskeytymättä.

Palkkatukea voidaan myöntää edelleen myös STX:stä irtisanotuille (EGR-tuki) ja kuntien työllistämisvelvoitteen perusteella työllistettäville.