Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Vuoden vaihteen muutoksia TE-palveluissa

Vuoden vaihteen muutoksia TE-palveluissa

Työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalveluja kehitetään ja palveluissa korostuu luottamus asiakkaan omaan ilmoitukseen. Todistukset tarvitsee esittää jatkossa vain pyydettäessä. Uutta on myös asiakirjojen sähköinen toimittaminen sekä sähköiset selvitykset.

Oma asiointi –verkkopalveluun voi jättää yhteydenottopyynnön TE-toimistoon ja sen kautta voi ilmoittaa työtarjoukseen liittyvät asiat vaivattomasti. Lisäksi uutta verkkopalveluissa on, että työnhakija saa tiedot työnhakuprofiilia vastaavista työssäkäyntialueen avoimista työpaikoista automaattisesti.

Työnantajat puolestaan saavat jättäessään työpaikkailmoitusta sähköisesti, tiedoksi kaikkien niiden työnhakijoiden laatimat voimassa olevat CV:t, jotka vastaavat avoimen työpaikan hakuammattia ja hakualuetta. Työnantajalle voidaan tehdä myös esittelyt sähköisesti.

Koska uudistukset tuovat mukanaan automatiikkaa, korostuu työnhakijan oma vastuu pitää työnhakua koskevat tiedot ja myös CV ajan tasalla. Kaikista muutoksista työnhaussa ilmoitetaan aina sähköisesti tai puhelimitse myös TE-toimistoon. Mikäli tietoa esimerkiksi työn aloittamisesta ei ole TE-toimistossa, työnhakijalle voi tulla turhia työ- ja koulutustarjouksia tai yhteydenottoja sekä selvityspyyntöjä..

Palkkatukijärjestelmä uudistuu

Palkkatuki muuttuu prosenttiperusteiseksi ja sen hakeminen yksinkertaistuu, jotta se olisi yrityksille houkuttelevampi. Palkkatuki on jatkossa 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista. Tuen määrään ja kestoon vaikuttaa työttömyyden kesto. Uutta on yli vuoden työttömänä olleista yli 60-vuotiaista maksettava pitkäkestoinen tuki.  

Palkkatuessa uusia säännöksiä noudatetaan päätöksenteossa 1.1.2015 alkaen. Käytännössä voi käydä niin, että palkkatuki olisi ollut mahdollinen myöntää viime vuoden puolella, mutta nyt uusien säännösten mukaiset kriteerit eivät täyty. Palkkatuen myöntämistä rajoittaa myös määrärahojen niukkuus sekä kohdentaminen ensisijaisesti pitkään työttömänä olleisiin.

TE-palveluiden, kunnan ja Kelan yhteistyö tiivistyy

Vuoden alussa astuu voimaan laki monialaisesta yhteispalvelusta, joka tiivistää TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteistyötä pidempään työttömänä olleiden henkilöiden palveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä.

Lisäksi osana tätä uudistusta kuntien työmarkkinatuen rahoitusosuus muuttuu niin, että kunta osallistuu passiivisen työmarkkinatuen kustannuksiin 300 työttömyyspäivän jälkeen 50 %:lla ja yli 1.000 päivää työmarkkinatukea saaneista 70 %:n osuudella.