Työkykykoordinaattori osatyökykyisen rekrytoinnin tukena

Työnantaja - uusi työntekijä voi löytyä osatyökykyisestä työnhakijasta

Voit saada osatyökykyisestä työnhakijasta ammattitaitoisen ja motivoituneen työntekijän. Hän voi työssään hyödyntää omia kokemuksiaan ja auttaa löytämään uusia toimintatapoja tai kehittämään uusia tuotteita ja palveluja.

Kun palkkaat osatyökykyisen työntekijän, kannat omaa yhteiskuntavastuutasi yrittäjänä. Yrityksesi imago ja kiinnostavuus voivat parantua, kun saat mainetta hyvänä ja vastuuntuntoisena työnantajana.

Saat apua ja tukea Satakunnan TE-toimiston työkykykoordinaattorilta, joka etsii tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot etuuksista ja palveluista ja löytää keinot osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen tueksi.

Taloudellista tukea

Yrityksesi voi hakea TE-toimistolta palkkatukea osatyökykyisen tai vammaisen työntekijänsä palkkakustannuksiin.

Yrityksesi voi hakea TE-toimistolta työolosuhteiden järjestelytukea, jos työntekijäsi vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä, kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua toiselta työntekijältä.

Kun osatyökykyinen on merkitty TE-toimiston asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana, hän saa todistuksen suurtyönantajalle: Jos työssäolon viiden ensimmäisen vuoden aikana osatyökykyinen tulee työkyvyttömäksi, ei työkyvyttömyyseläke vaikuta suurtyönantajan työeläkemaksuluokkaan.

Muuta huomioitavaa

Osatyökykyinen tai vammainen työntekijä saattaa edellyttää erilaisia työaikajärjestelyjä, työn muokkausta, työympäristön muutoksia, teknologiaratkaisuja tai avun järjestämistä. 

Osatyökykyinen voi anoa työssä tarvitsemiaan apuvälineitä tai työvälineitä terveydenhuollosta tai Kelasta. Työmatkan kulkemisen ratkaisuja hän voi saada vammaispalvelulain perusteella omasta kunnasta.

Ota yhteyttä,
Heli Itähalme, työkykykoordinaattori
heli.itahalme@te-toimisto.fi, 0295 045 061
Satakunnan TE-toimisto
Teljänkatu 5, PORI

Lisätietoa te-palvelut.fi -sivuilta:

Oma
asiointi