null Aktuell information om arbetsmarknadsstöd för företagare och om tjänster för utveckling av företagsverksamhet

Företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd upphörde den 28 februari 2022

FPA har under vissa förutsättningar kunnat betala arbetsmarknadsstöd till företagare under coronaepidemin även i fall där företagarens företagsverksamhet inte upphört helt. Lagen var i kraft till och med den 28 februari 2022. Från och med mars kan du som företagare få arbetslöshetsförmån beviljad av FPA eller en arbetslöshetskassa om din företagsverksamhet har upphört och du är arbetslös. Nylands TE-byrå utreder huruvida företagsverksamheten avslutats med en begäran om redogörelse.

Du hittar mer information om utkomstskyddet för företagare här:

Om du inte kan använda Mina e-tjänster kan du ringa vår telefonservice på 0295 025 510 eller be oss kontakta dig genom att skicka oss ett skyddat meddelande.

Nylands TE-byrås tjänster för utveckling av företagsverksamhet

Nylands TE-byrå erbjuder små och medelstora företag tjänsten Kasvuväylä som stöd för utveckling av affärsverksamheten.

Kasvuväylä är en avgiftsfri experttjänst för företag och företagare. Vi hjälper dig med allt som berör affärsverksamhetens utvecklingsbehov, oavsett om det rör sig om finansiering, tillväxt, förändringar eller andra individuella tjänstebehov.  Kasvuväyläs experter ger dig personlig rådgivning när du kontaktar oss.

Enklast når du oss och hittar information om våra tjänster genom att fylla i en avgiftsfri utvecklingskartläggning på nätet. Kartläggningen ger en överblick av de viktigaste utvecklingsbehoven för ditt företag. Du kan också själv skriva ut blanketten:
 

Expertisen inom nätverket Team Finland tillgänglig för ditt företag

TE-byråerna erbjuder som en del av nätverket Team Finland tjänster för små och medelstora företag som vill växa och bli mer internationella.

Team Finland-aktörerna Business Finland, Finnvera Abp, NTM-centralerna (inkl. telefonservicen FöretagsFinland och Företagarens ekonomihjälp), TE-byråerna och Utrikesministeriet kan tillsammans hjälpa ditt företag. Med hjälp av de uppgifter som du lämnar hittar vi den aktör inom Team Finland som bäst kan hjälpa dig, och som sedan kontaktar dig.

Regionala företagstjänster erbjuder också kostnadsfri rådgivning

Kostnadsfri rådgivning tillhandahålls i Nyland också av regionala utvecklingsbolag samt av kommunernas och städernas näringstjänster. Deras uppgift är att främja förutsättningarna för företagsverksamhet inom regionen, men de ger också rådgivning om affärsutveckling och information om tillgänglig företagsfinansiering.