Aktuellt

null Business Lead -program för högskoleutbildade jobbsökande med invandrarbakgrund

Business Lead -programmet för högskoleutbildade jobbsökande med invandrarbakgrund börjar 1.10.2019. Programmet är för högskoleutbildade jobbsökande med invandrarbakgrund (speciellt flyktingar) som inte har finskt medborgarskap. Business Lead fungerar som en bro till arbetslivet. Programmet består av studier i ekonomi, en praktik på tre månader och handledning (mentoring). Programmet varar sex månader.

Ansökan på adressen https://tinyurl.com/y36g4fs9

Läs mer om Business Lead på Hanken & SSEs webbplats

Business Lead är en del av arbets- och näringsministeriets Social Impact -projekt. Programmet förverkligas nu för första gången i Vasa tillsammans med Hanken & SSE . I Helsingfors har man förverkligat programmet tidigare och erfarenheterna har varit mycket positiva.

Närmare information: Åsa Hämäläinen/Hanken & SSE, asa.hamalainen@hankensse.fi, tfn 040 352 1748