null Sysselsättningsöversikt för juli: Antalet permitterade fortsatte att minska i Nyland jämfört med månaden innan

I slutet av juli var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 130 862 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Det är 49 898 (61,6 %) fler än för ett år sedan. I slutet av juli uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 15 %.

I slutet av juli var antalet arbetslösa arbetssökande 9 839 (-7 %) färre än föregående månad. Minskningen beror på att antalet permitterade minskade, eftersom antalet arbetslösa var 2 914 (3,1 %) fler än i juni.

Det fanns sammanlagt 16 080 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 7 578 (89,1 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 27 639, vilket är 4 775 (20,9 %) fler än i slutet av juli 2019. Antalet utländska arbetslösa i området var 23 271, vilket är 7 402 (46,6 %) fler än året innan.

Minskningen i efterfrågan på arbetskraft verkar avta. I juli fanns det 17 138 nya lediga jobb att söka, dvs. 3 763 (-18 % färre) än ett år tidigare.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 130 862
  • 49 898 (61,6 %) arbetslösa fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 33 400 permitterade
  • Antalet permitterade minskar, antalet arbetslösa fortsätter att öka
  • Arbetslösheten ökade särskilt bland unga samt service- och försäljningspersonal
  • Efterfrågan på arbetskraft återhämtar sig sakta 

Läs hela Nylands sysselsättningsöversikt för juli 2020 (pdf) på NTM-centralens sidor.