null Sysselsättningsöversikt för februari: Sysselsättningssituationen dålig för unga

I slutet av februari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 112 218 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Av dem var 90 215 utan anställning och 22 003 permitterade. Det totala antalet arbetslösa ökade med 41 169 (57,9 %) personer jämfört med året innan. I slutet av februari uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 12,9 %, vilket är 4,7 procentenheter mer än året innan.

I slutet av februari var antalet arbetslösa arbetssökande 69 personer färre än föregående månad. I februari var antalet personer utan anställning 467 (0,5 %) fler jämfört med månaden innan. Antalet permitterade minskade med 536 (-2,4 %) jämfört med månaden innan.

Det fanns sammanlagt 11 295 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 4 927 (77,4 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 35 801, vilket är 13 250 (58,8 %) fler än i slutet av februari 2020. Antalet utländska arbetslösa i området var 20 455, vilket är 7 631 (59,5 %) fler än året innan.

I februari anmäldes 25 811 nya lediga jobb till Nylands arbets- och näringsbyrå. Det är 2 489 (-8,8 %) färre än året innan.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

Arbetslösa arbetssökande totalt: 112 218

  • 41 169 (57,9 %) arbetslösa arbetssökande fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 22 003 (+625,5 %) permitterade
  • Antalet nya lediga jobb minskade 8,8 procent jämfört med året innan
  • Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka, särskilt bland unga ökar det mycket snabbt

Läs Nylands sysselsättningsöversikt för februari 2021 i dess helhet på NTM-centralens sidor.

Sysselsättningsöversikt februari 2021 (pdf) (ely-keskus.fi)