null Sysselsättningsöversikt i april: Coronaviruset får väldigt kraftiga direkta konsekvenser för sysselsättningsläget i Nyland

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande 143 261 i kommunerna på området för Närings-­, trafik­- och miljöcentralen i Nyland (NTM­centralen). Det är 76 520 (114,7 %) fler än för ett år sedan. I slutet av april uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 16,5 %.

Utvecklingen förklaras framför allt av den mycket stora ökningen i antalet permitterade. Av de arbetslösa arbetssökande var 59 921permitterade, vilket är 58 212 personer (3 406,2 %) fler än i april 2019. Jämfört med föregående månad ökade antalet heltidspermitterade med 39 400 personer (192 %). Bland flygvärdinnor, pursrar m.fl. hade antalet arbetslösa arbetssökande nästan 40­-faldigats (+3 679 %) jämfört med året innan.

Det fanns sammanlagt 16 983 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 10 929 (180,5 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 23 879, vilket är 2 316 (10,7 %) fler än i slutet av april 2019. Antalet utländska arbetslösa i området var 22 445, vilket är 10 219 (83,6 %) fler än året innan.

I april fanns det 16 182 nya lediga jobb att söka, dvs. 9 265(­36,4%) färre än ett år tidigare.

Uppgifterna framgår av arbets-­ och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 143 261
  • 76 520 (114,7 %) arbetslösa fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 59 921 permitterade58 212 (3 406,2 %) permitterade fler än i fjol
  • Arbetslösheten ökade särskilt bland unga samtservice­ och försäljningspersonal
  • Under coronakrisen har arbetslösheten ökat klartsnabbare bland kvinnor än bland män

Läs Nylands sysselsättningsöversikt i mars 2020 i dess helhet (PDF) på NTM-centralens sidor.