null Antalet arbetslösa utan yrke ökar snabbt

I slutet av juli var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 80 964 i kommunerna på området för Närings,
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Det är 2898 (-3,5 %) färre än för ett år sedan. Yrkesgruppsvis fanns
det flest arbetslösa inom yrken utan yrkesklassificering (19 472) och specialister (14 588). Antalet arbetslösa utan
yrke ökar fortsättningsvis klart. I slutet av juli uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 9,4 %.

Det fanns sammanlagt 8 502 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 733 (-7,9%) färre än året
innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 22 864, vilket är 1 777 (-7,2 %) färre än i slutet av juli 2018. Antalet
utländska arbetslösa i området var 15 869, vilket är 75 (0,5 %) fler än året innan.

I juli fanns det 20 901 nya lediga jobb att söka, dvs. 2 018 (10,7 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga
jobb bl.a. inom titlarna försäljare (1 493), godshanterare och lagerarbetare (1 423), försäljningsrepresentanter (1 020),
byggnadsarbetare (956) samt kontors- och hotellstädare (737).

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 80 964
  • 2 898 (-3,5 %) arbetslösa färre än i fjol
  • Antalet arbetslösa utan yrke har ökat i flera månader redan
  • Också fler arbetslösa utlänningar än året innan
  • Efterfrågan på arbetskraft ökar alltjämt
  • Antalet personer som bedriver frivilliga studier med integrationsstöd ökar alltjämt

Läs mer: Nyland's sysselsättningsöversikt, juli 2019.