null Verksamhetsställena in Kampen och Gloet stängda 5.9.

Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställen i Helsingfors centrum (i Kampen och Gloet) håller stängt 5.9.2014 på grund av personalens utbildningsdag.

Vi beklagar eventuella besvär.