null Serviceavbrott i Mina e-tjänster 16.1.2021 kl. 6.00-16.00

Serviceavbrott i Mina e-tjänster för personkunder och i e-tjänster för företag och arbetsgivare lördagen 16.1.2021 mellan kl. 6.00-16.00. Under avbrottet är e-tjänsterna inte i bruk.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet medför.

Gör så här om du inte lyckas få kontakt med TE-telefonservicen eller chatten under en eventuell störning