null Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft den 8.4.2020

Läs om ämnet på den riksomfattande webbsidan te-tjanster.fi.