null Lakimuutos poissaoloista ilmoittaminen 1.1.2015 jälkeen alkavista palveluista

Työllistymistä edistävissä palveluissa poissaolojen seuranta siirtyy etuuden maksajalle. Muutos koskee 1.1.2015 jälkeen alkavia palveluita.
TE- toimisto ei anna enää lausuntoa poissaoloista, vaan asiakas ilmoittaa itse poissaoloistaan työttömyysetuuden maksajalle hakiessaan etuutta 1.1.2015 lähtien alkaneista palveluista.

Työllistymistä edistävän palvelun järjestäjällä on myös velvollisuus ilmoittaa poissaoloista työttömyysetuuden maksajalle.

TE- toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon 1.1.2015 jälkeen alkavista työllistämistä edistävistä palveluista enää vain palvelun aloittamisesta ja palvelun päättymisestä.

Poissaolopäivistä ilmoittaminen
Lyhyitä poissaolojaksoja ei enää ilmoiteta sekä työttömyysetuuden maksajalle että työ- ja elinkeinotoimistoon vaan asiakas ilmoittaa poissalopäivänsä maksajalle hakiessaan työttömyysetuutta.

Myös työllistymistä edistävän palvelun järjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa poissaoloista työttömyysetuuden maksajalle.

Mikäli kyseessä on pidempi poissaolojakso, niin palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaolojakson myös työ- ja elinkeinotoimistolle palvelun keskeyttämistä varten.

1.1.2015 lähtien alkavat sopimukset
TE- toimiston tehtävänä on sopimusta tehtäessä informoida palvelun järjestäjää hänen velvollisuudestaan ilmoittaa maksajalle asiakkaan poissaoloista palvelun aikana. TE-toimisto ilmoittaa palvelun järjestäjälle tarkoituksenmukaisella tavalla myös sen, mikä taho maksaa työttömyysetuutta palveluun osallistuvalle työnhakijalle.

Palvelun järjestäjän velvoittaminen poissaoloista ilmoittamiseen tapahtuu palvelusta riippuen esimerkiksi hankintasopimuksessa tai yksittäisen työnhakijan kohdalla kyseisestä palvelusta tehtävässä sopimuksessa.

TE-toimisto antaa työvoimapoliittisia lausuntoja työllistymistä edistävästä palvelusta poissaolosta nykyiseen tapaan, jos palvelu on alkanut viimeistään 31.12.2014.

Jos uudella lausunnolla ilmoitetaan jatkoa vuonna 2014 alkaneelle ja vuodenvaihteen yli kestäneelle palvelulle, niin kyseessä uusi palvelu.