null Verksamhetsstället i Lojo håller stängt 6.11.

Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställe i Lojo håller stängt fredagen den 6 november på grund av personalens utbildningsdag. Andra verksamhetsställen betjänar som vanligt.

Vi beklagar eventuella besvär.