Aktuellt

« Tillbaka

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis, men det finns mycket lediga arbetsplatser och efterfrågan på startpeng är stor

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerades fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av oktober sammanlagt 10 164 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 614 fler (+ 55,2 %) än för ett år sedan och 200 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 62,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 39,1 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade 2 797 dvs. 2 425 fler än för ett år sedan (+ 651,9 %).

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,8 %). Motsvarande andel i hela landet var 11,9 %.

Antalet långtidsarbetslösa ökade med 492 personer jämfört med året innan (+ 30,2 %): i slutet av oktober fanns det 2 120 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år och av de långtidsarbetslösa hade 891 (+120) varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år.

Arbetslösheten ökade i alla ekonomiska regioner och i alla yrkes- och åldersgrupper

Arbetslösheten ökade i Vasa ekonomiska region med 2 148 personer (+ 72 %), i Karleby ekonomiska region med 421 personer (+ 26 %) och i Jakobstadsregionen med 632 personen (+ 68 %). Den högsta arbetslöshetsgraden inom vårt verksamhetsområde fanns i Vasaregionen (10,5 %) och den lägsta i Sydösterbotten (4,7 %).

Av de arbetslösa arbetssökandena var 2 254 under 30 år och 3 596 över 50 år i slutet av oktober. Mest arbetslösa fanns inom yrkesgruppen för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare (+ 758) samt inom gruppen för oklassificerbart arbete (+ 667).

Det finns lediga arbetsplatser och nya företag grundas i samma takt som tidigare

Under oktober månad fanns det 3 585 lediga arbetsplatser dvs. 210 (+ 6 %) fler än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under oktober månad 1 879 lediga jobb, vilket är 15 (+ 0,8 %) fler än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade mest i yrkesgruppen för övriga arbetstagare (+ 67) och minskade mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (- 82).

- För tillfället finns det behov av arbetskraft speciellt inom vård-, byggnads-, städnings- och undervisningsbranscher samt inom industrin, speciellt inom metallindustrin. Inom industrin finns det samtidigt både brist på yrkeskunnig arbetskraft och överutbud på arbetskraft som följd av permitteringar orsakade av corona. Inom hotell- och restaurangbranschen samt inom olika uppgifter inom handeln och servicebranschen är sysselsättningsläget fortfarande svagt. Det finns gott om försäljningsrepresentants- och telefonförsäljningsuppgifter, berättar servicedirektör Perttu Kellomäki från Österbottens TE-byrå.

Corona har inte haft påverkan på grundandet av nya företag; i år har startpeng ansökts om lika livligt som förra året, inom vissa områden till och med mera än förra året. Efterfrågan på startpeng har varit stort speciellt under hösten.

- Under den värsta coronatiden på våren gjorde några av de som hade lämnat in sin ansökan om startpeng så att de flyttade fram inledandet av företagsverksamheten till hösten. Nästan alla av dem inledde företagsverksamheten nu på hösten, konstaterar Perttu Kellomäki.

Läs hela sysselsättningsöversikten


E-
tjänster