null Sysselsättningsöversikt för oktober: Ingen snabb förbättring i sikte på arbetsmarknaden i Nyland

I slutet av oktober var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 108 868 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Av dem var 85 112 utan anställning och 23 756 var permitterade. Det totala antalet arbetslösa ökade med 42 043 (62,9 %) personer jämfört med året innan. I slutet av oktober uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 12,5 %, vilket är 4,7 procentenheter mer än året innan.

I slutet av oktober var antalet arbetslösa arbetssökande 1 551 (-1,4 %) färre än föregående månad. I oktober var antalet personer utan anställning 939 (-1,1 %) färre jämfört med månaden innan. Antalet permitterade minskade med 612 (-2,5%) jämfört med månaden innan.

Det fanns sammanlagt 11 057 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 5 299 (92,0 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 29 913, vilket är 7 988 (36,4 %) fler än i slutet av oktober 2019. Antalet utländska arbetslösa i området var 18 856, vilket är 7 264 (62,7 %) fler än året innan.

I oktober anmäldes 19 277 nya lediga jobb till Nylands arbets- och näringsbyrå. Det är 7 217 (-27,2 %) färre än året innan. Av de nya lediga jobben var 11 863 (57,7 %) stadigvarande jobb eller visstidsjobb som varar åtminstone ett år.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Arbetslösa arbetssökande totalt: 108 868

  • 42 043 (62,9 %) arbetslösa arbetssökande fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 23 756 permitterade
  • Antalet nya lediga jobb har minskat jämfört med föregående månad
  • Arbetslösheten ökade mest inom servicebranscherna, bland unga och kvinnor
  • Antalet långtidsarbetslösa ökar snabbare

Läs hela Nylands sysselsättningsöversikt för oktober 2020 (PDF) på NTM-centralens sidor.