null Sysselsättningsöversikt för november: Nylands sysselsättningssituation ändrade inte mycket från månaden innan

I slutet av november var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 107 867 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Av dem var 84 898 utan anställning och 22 969 var permitterade. Det totala antalet arbetslösa ökade med 40 832 (60,9 %) personer jämfört med året innan. I slutet av november uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 12,4 %, vilket är 4,6 procentenheter mer än året innan.

I slutet av november var antalet arbetslösa arbetssökande 1 001 (-1,4 %) färre än föregående månad. I november var antalet personer utan anställning 214 (-0,3 %) färre jämfört med månaden innan. Antalet permitterade minskade med 787 (-3,3%) jämfört med månaden innan.

Det fanns sammanlagt 10 635 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 4 920 (86,1 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 31 138, vilket är 9 274 (42,4 %) fler än i slutet av november 2019. Antalet utländska arbetslösa i området var 18 900, vilket är 7 170 (61,1 %) fler än året innan.

I november anmäldes 18 291 nya lediga jobb till Nylands arbets- och näringsbyrå. Det är 5 966 (-24,6 %) färre än året innan.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.
 
Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 107 867
  • 40 832 (60,9 %) arbetslösa arbetssökande fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 22 969 permitterade
  • Antalet nya lediga jobb minskade med en fjärdedel jämfört med året innan
  • Arbetslösheten ökade mest inom servicebranscherna, bland unga och kvinnor
  • Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka i snabbare takt

Läs hela Nylands sysselsättningsöversikt för oktober 2020 på NTM-centralens sidor: