null Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden lasku Uudellamaalla jatkui heinäkuussa vahvana

Kuvateksti: Pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut voimakkaasti. Heinäkuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita työnhakijoita oli Uudellamaalla 33 754, mikä on 17,6 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömiä työnhakijoita on Uudellamaalla jo 11,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt 16,3 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömien 17,6 prosenttia.

Uudenmaan alueella oli heinäkuun lopussa yhteensä 93 944 työtöntä työnhakijaa, mikä on 12 208 (-11,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (19 082) ja erityisasiantuntijoiden (18 469) ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa alueella 11,1 %.

Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 33 754, mikä on 7 204 (-17,6 %) vähemmän kuin vuoden 2016 heinäkuun lopussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 10 433, mikä on 2 035 (-16,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 17 825, mikä on 1 652 (-8,5 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuun aikana 14 648 eli 211 (-1,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli muun muassa myyjien (1104), myyntiedustajien (775), talonrakentajien (724), rahdinkäsittelijöiden, varastotyöntekijöiden (684) sekä kirvesmiesten (627) ammateissa.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.