null Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!