null Vårt verksamhetsställe i Böle är stängt 12. och 13.11. på grund av coronasmitta

Vänligen sköt dina ärenden i första hand på nätet eller per telefon:

E-tjänster för personkunder
E-tjänster för arbetsgivare
Riksomfattande telefonservice för personkunder: tel. 0295 025 510 (vardagar kl. 9.00-16.15)
Företags- och arbetsgivarkunder: tel. 0295 040 002 (vardagar kl. 9.00-16.15)
E-post: kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

Verksamhetsstället i Östra centrum öppnas när Böle är stängt

Vårt verksamhetsställe i Östra centrum har öppet idag på torsdag 12.11. kl. 12-16. och åtminstone på fredagen 13.11. kl. 9-16. Adressen för vårt verksamhetsställe i Östra centrum är Kundgatan 3 A, våning 4, 00930 Helsingfors.

I huvudstadsregionen kan du också besöka våra verksamhetsställen i Vanda (Vernissagatan 1, 01300 Vanda, våning 5) och Esbo (Officersgatan 3 B, 02600 Esbo) vardagar kl. 9-16.