null Verksamhetsstället i Borgå håller stängt 6.11.2014

Nylands arbets- och näringsbyrås verskamhetsstället i Borgå håller stängt torsdagen 6.11.2014.


Vi beklagar eventuella besvär.