null Rahallista tukea tarjolla ulkomaisten työntekijöiden kielikoulutukseen

Kuva: Projektiasiantuntija Jarna Lahti ELY-keskuksesta

Oleskeluluvan saaneiden ulkomaalaisten integroitumista suomalaisille työmarkkinoille helpotetaan uuden valtakunnallisen Työpaikkasuomi -koulutuksen avulla, joka on osa TE-palveluiden työnantajille tarjoamaa kansainvälisen työnvälityksen palvelua.

Työpaikkasuomi on räätälöityä suomenkielen kielikoulutusta, jossa työnantaja maksaa vain 30–50 prosenttia koulutuksen kokonaishinnasta. Koulutusta toteutetaan Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hankkeen (ESR) tuella.

"Uudellamaalla ei ole ollut aiemmin samankaltaista palvelua, jossa kielikoulutuksen tavoitteet voidaan räätälöidä tarkasti työnantajan tarpeiden mukaisesti", projektiasiantuntija Jarna Lahti ELY-keskuksesta kertoo.

Työnantaja pääsee vaikuttamaan niin sisältöön kuin koulutuksen kestoon, paikkaan ja ajankohtaan. Kielikoulutus voidaan järjestää lähi- tai etäopetuksena, arkisin tai viikonloppuisin, työpaikan oman ryhmän kesken tai useamman työnantajan yhteisessä koulutusryhmässä.

Kielikoulutuksen avulla motivaatiota ja monipuolisempia työtehtäviä

Koulutettavien suomenkielisten viestintätaitojen kehittymisen ja ammattisanaston hallitsemisen lisäksi syntyy monia muitakin hyötyjä.

"Usein heikolla suomenkielellä työskentelevien työntekijöiden vaihtuvuus on aika suurta. Kielikoulutuksen avulla työntekijää sitoutetaan työhönsä, ja hän pystyy jatkossa tekemään monipuolisempia tehtäviä sekä etenemään urallaan", Jarna Lahti esittelee.

Merkittävästä määrästä turvapaikanhakijoita on tulossa uusi maahanmuuttajaryhmä Suomeen. Työpaikkasuomi -palvelu on yksi mainio tapa tukea oleskeluluvan saaneita suomalaisessa työelämässä ja nostaa heidän osaamistasoaan.

"Palvelu voi hyvinkin kannustaa joitain yrityksiä palkkaamaan maahanmuuttajia töihin", Jarna Lahti toivoo.

Helppoa täsmäpalvelua yrityksille

Työpaikkasuomi -koulutuksen voi ostaa joko työnantaja ulkomaalaisille työntekijöilleen tai Suomeen yrityksen perustanut maahanmuuttaja itselleen ja alaisilleen. Ainoa vaatimus on se, että työntekijöillä on oltava oleskelulupa Suomeen.

Uudellamaalla työpaikkasuomi -palvelusta kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä puhelimitse EURES-asiantuntijoihin (kohta Helsinki ja Kansainvälinen työnvälitys EURES) tai sähköpostilla osoitteeseen eures@te-toimisto.fi (otsikolla: "Työpaikkasuomi Uusimaa").

---

Työpaikkasuomi -koulutus pähkinänkuoressa

Mikä? Työpaikkakohtainen suomenkielinen (tai ruotsinkielinen) kielikoulutus

Kenelle? Oleskeluluvan saaneille Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille eri alojen työntekijöille

Missä? Koulutuksen paikka ja toteutus ovat sovittavissa tarpeen mukaan

Kesto? 30, 60, 90 tai 120 tuntia

Tavoite? Koulutus lisää koulutettavien valmiuksia työskennellä suomen (tai ruotsin)kielellä. Sisältö räätälöidään työnantajalle sopivaksi.

Tuki? Työnantaja maksaa 30–50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Jäljelle jäävän osuuden maksaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Hinta? Lopullinen hinta määrittyy koulutuksen keston, toteutustavan ja ryhmäkoon mukaan. Esimerkiksi pienen työnantajan 60 h etäopetus 4–9 henkilölle arkipäivisin maksaa 832 eurosta 1926 euroon.

Kehen yhteyttä? Uudellamaalla yhteydenotot EURES-asiantuntijoihin (kohta Helsinki ja Kansainvälinen työnvälitys EURES) tai sähköpostilla eures@te-toimisto.fi, otsikolla "Työpaikkasuomi Uusimaa"