null Rekrykoulutus apuna Uudenmaan alueen yritysten työvoimapulaan

"Nyt meidän tarvitsee vain ilmoittaa TE-toimistolle työnhakijan nimi, niin tämä pääsee koulutuksiin ripeästi ja työllistyy meille", toteaa Niemi Palveluiden työturvallisuuspäällikkö Tomi Salonoja.

 

Kouluttautuminen kannattaa aina! Uudenmaan TE-toimisto tarjoaa työnhakijalle useita väyliä kehittää osaamistaan ja tukee myös työnantajaa osaavan työvoiman rekrytoinnissa.

Uudenmaan TE-toimiston yrityspalveluiden asiantuntija Pirjo Karjalainen sai kesäkuussa mieleistään palautetta Niemi Palveluiden työturvallisuuspäälliköltä Tomi Salonojalta. Salonoja kertoi, kuinka työnhakija oli päässyt joustavasti TE-toimiston avulla ammattiliikenteen ammattipätevyyskurssille. Näin työnantaja sai palkattua henkilön, joka täytti vaadittavat kriteerit. Koulutuksen saanut työnhakija palkattiin nopeasti vakituiseen työsuhteeseen.

Kaikki alkoi siitä, kun toukokuun lopussa Niemi Palveluille haki henkilö, jolla oli ABC -kortti, mutta ei ammattipätevyyttä. Kuljettajarekrytoinneista vastaava Salonoja päätti kysyä asiasta tutulta TE-toimiston kontaktilta Pirjo Karjalaiselta, joka kehotti häntä puolestaan kääntymään Uudenmaan TE-toimiston koulutusyksikön palveluesimiehen Hannu Hyytisen puoleen.

"Muutama tunti soiton jälkeen työnhakijalle oli jo varattu koulutuspäivät", Salonoja summaa ja lisää: "Nyt meidän tarvitsee vain ilmoittaa TE-toimistolle työnhakijan nimi, niin tämä pääsee koulutuksiin ripeästi ja työllistyy meille", hän toteaa.

"TE-hallinnon kokonaistehtävä on työllisyyden edistäminen, mikä koostuu arkipäivässä yksittäisistä asiakkaista ja yrityksistä. Tällä tasolla tehdään lopulta kokonaisuuden kannalta se merkityksellisin työ", Hannu Hyytinen summaa. "Yksittäisen työnhakijan tai työnantajan palvelussa ei ole oikopolkua. Jos työnantajalta tulee yhteydenotto, että meillä on henkilö, jonka haluaisimme palkata, mutta jonka koulutus ei ole aivan kohdallaan, täytyy meidän miettiä, miten pystymme hänen kouluttautumistaan edistämään. Jokainen tapaus pyritään selvittämään perin pohjin", Hyytinen lupaa. 

Monen yrityksen koulutustarve on ratkaistavissa

Työnantaja voi ottaa rekrytointi- ja koulutustarpeestaan suoraan yhteyttä TE-toimiston yrityspalveluun. Hyytinen toteaakin, että moni yrityksen koulutustarve on kyllä ratkaistavissa. "Rekrytoinnin esteitä voi olla monia. Käytännössä usein on joku sertifikaatti tai kuljetusalalla ajokorttiluokka muodollisena esteenä rekrytoinnille. Työnhakijan voi ohjata työvoimakoulutukseen, joita löytyy laajalla skaalalla", Hyytinen kertoo.

Työnantaja voi löytää työntekijän meneillään oleva työvoimakoulutus -hakupalvelun avulla. Sen kautta Katso-tunnisteilla kirjautuneena voi nähdä alkaneet työvoimakoulutukset ja tutustua koulutuksen osallistujiin, jotka ovat julkaisseet avoimen työpaikkahakemuksensa CV-netissä. Jos työnantajalla on useamman työntekijän tarve, TE-toimistolla on tarjota työnantajakohtaisesti räätälöityä RekryKoulutusta.Rekrykoulutus on työnantajan kanssa yhdessä suunniteltua, toteutettua ja rahoitettua ammatillista työvoimakoulutusta, joka räätälöidään yritysten tarpeisiin. Koulutus antaa opiskelijoille osaamista haluttuun työtehtävään. Opiskelijat eivät ole työsuhteessa koulutuksen aikana vaan heille maksetaan työttömyysetuutta. Hankkeessa mukana oleva yritys sitoutuu kuitenkin työllistämään koulutuksen jälkeen kaikki koulutuksen hyväksytysti loppuun suorittaneet mikäli mahdollista. 

Pääsääntöisesti koulutukset ovat ryhmämuotoisia, mutta koulutuksia on käytetty myös muutaman työntekijän rekrytointiin. Työnantajalle jää koulutuksesta 30 prosentin maksuosuus ja loput kattaa TE-hallinto. 

Hakijapula vaivaa kuljetusalaa

Työnhakijan kannalta tilanne on nyt otollinen: osaan RekryKoulutuksista on jo hakijapula. Näitä aloja ovat esimerkiksi rakennus-, kuljetus- ja metalliala sekä palvelutyö. "Työvoimakoulutuksissa oppiminen ja osaamisen kehittäminen tapahtuu työssäoppimisen kautta ja motivoituneena voi löytää itsensä hyvinkin nopeasti vakituisesta työstä", Hyytinen toteaa.

Salonoja kertoo, että yleensä kuljetusalalla työvoiman löytäminen on hankalaa. Salonoja korostaa, että kuljettajapuolella pelkkä B -korttikin ja 21 vuoden ikä riittää oppisopimusväylällä töihin tulevalta. Niemi Palvelut on myös valmis tukemaan ammattipätevyyskoulutuksen suorittamista, jos sitä ei hakijalla vielä ole. Yhteensä työntekijöitä on tänä vuonna palkattu lähes 300, joista 30 on kuorma-auton kuljettajia. Tällä hetkellä Niemellä on tarve 28 vakinaiselle kuljettajalle. Vaatimuksena on kuitenkin suomen kielen taito, koska esimerkiksi oppisopimuskoulutus järjestetään vain suomeksi.