null Syyskuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrä edelleen korkealla tasolla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli syyskuun lopussa yhteensä 110 419 työtöntä työnhakijaa, näistä ilman työsuhdetta olevia oli 86 051 ja lomautettuja 24 368. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 139 (61,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 12,7 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 3 624 (-3,2 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Syyskuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 2 267 (-2,6 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 1 357 (-5,3 %) verrattuna kuukautta aikaisempaan.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 669, mikä on 5 551 (89,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 186, mikä on 6 904 (31,0 %) enemmän kuin vuoden 2019 syyskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 19 173, mikä on 7 020 (57,8 %) henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon syyskuussa 20 535 eli 5 858 (-22,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusista avoimista paikoista 11 863 (57,8 %) oli vakinaisia.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Trendit:

  • Yhteensä työttömiä työnhakijoita: 110 419
  • Työttömiä työnhakijoita 42 139 (61,7 %) viime vuotta enemmän
  • Työttömistä työnhakijoista lomautettuja 24 368
  • Naisten työttömyys kasvanut miehiä nopeammin
  • Nuorten työllisyystilanne heikko
  • Ulkomaalaisten työttömyys kasvussa

Lue Uudenmaan syyskuun 2020 työllisyyskatsaus (pdf) kokonaisuudessaan ELY-keskuksen sivuilta.Uudenmaan ELY-keskuksen kuukausittain laatima kunta- ja maakuntatasoinen nuorisotakuuseuranta (pdf) on julkaistu syyskuun ajalta ja on myös luettavissa ELY-keskuksen sivuilta.