Aktuellt

null Sysselsättningsöversikt för september: Arbetslösheten minskar fortfarande

Trender:

  • Arbetslösheten inom området för NTMcentralen i Österbotten fortsätter att minska: antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 0,8 % jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Antalet personer som permitterats på heltid ökade med 86 personer, 34,7 %, jämfört med september förra året.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar fortsättningsvis. Antalet arbetslösa under 25 år minskade med 2,7 % jämfört med året innan.
  • Långtidsarbetslösheten minskar. Även antalet personer som har varit arbetslösa i över två år, minskar.
  • I september var antalet nya lediga arbetsplatser 19,0 % mer än för ett år sedan.
  • Antalet personer som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster minskar.
  • Antalet deltagare i tjänster var totalt 4 824 i slutet av september.

Läs hela översikten