Aktuellt

null Tammikuussa työllistynyt jo 1 200 henkilöä palkkatuen avulla

TE-toimistolle osoitetut määrärahat tehokkaasti käytössä alkuvuonna 2016
Tammikuussa työllistynyt jo 1 200 henkilöä palkkatuen avulla

Valtion kasvavasta velkaantumisesta ja siitä johtuvasta työllisyysmäärärahojen leikkauksista huolimatta Varsinais-Suomessa oli tammikuussa 2016 lähes 10 000 työnhakijaa TE-hallinnon rahoittamien palveluiden piirissä. Yrityksiin, yhdistyksiin, kunnille tai valtiolle palkkatuella työllistettyinä oli 1 200 henkilöä. Vuorotteluvapaalla, työkokeilussa, erilaisissa valmennuksissa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja koulutuksessa oli yhteensä 8610 henkilöä.

Avoimia työpaikkoja oli tammikuun lopussa tarjolla 3 200. Avoimiin paikkoihin tehtiin alkuvuodesta työtarjouksia runsaat 4000 kappaletta. Palkkatukea on haettu viime vuotta enemmän, sillä vuonna 2015 vasta helmikuun lopussa yhtä moni asiakas oli aloittanut palkkatuetun työn kuin vuonna 2016 oli aloittanut jo helmikuun puoliväliin mennessä. Uusia yrityksiä on tammikuussa perustettu TE-toimiston myöntämällä starttirahalla 70 kpl.

Alkaneita työttömyysjaksoja oli Varsinais-Suomessa koko vuonna 2015 yhteensä n. 64.000 ja samanaikaisesti viime vuoden aikana n. 62 000 henkilön työttömyys päättyi. Työttömyyden kesto jäi noin kahdella kolmasosalla asiakkaista lyhyeksi. Kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden kuluessa TE-toimiston rekisteristä poistui n. 38 000 asiakasta joista n. 22 000 sai työpaikan avoimilta työmarkkinoilta.

Tilannekatsaus: Palkkatuen määrärahat 2016
Vuonna 2016 käytettävissä olevat määrärahat ovat selvästi edellisiä vuosia niukemmat joten palkkatuen käyttöä joudutaan rajaamaan totuttua tiukemmin. Määrärahojen käytössä huomioidaan valtakunnallinen linjaus. TE-toimisto suuntaa määrärahaa erityisesti yrittäjyyden tukemiseen, ammattikoulutettujen nuorten (alle 30v.) yrityksiin työllistämiseen ja pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden työllistämiseen. Kevään aikana on jouduttu arvioimaan tarvittavan tuen kestoakin aiempaa tiukemmin. Palkkatukijaksojen pituudet ovat pääosin lyhempiä aiempiin vuosiin verrattuna.

Varsinais-Suomessa tavoitteeksi asetettiin, että starttirahaa voidaan myöntää yhtä monelle asiakkaalle ja että yrityksiin voidaan työllistää yhtä monta asiakasta kuin viime vuonna. Sen sijaan palkkatuella työllistäminen valtiolle, kuntiin ja yhdistyksiin yms. vähenee vuoteen 2015 verrattuna.

Eniten palkkatukihakemuksia tullut kunnista ja yhdistyksistä
Vuoden 2016 alussa palkkatukihakemuksia on tullut eniten kunnista ja yhdistyksistä, joten yli puolet palkkatuella tähän mennessä työllistyneistä on löytänyt sieltä työpaikkansa. Näille työnantajasektoreille varatut määrärahat ovat kuluneet ennakoitua nopeammin. Tästä syystä kunnille ja yhdistyksille varatut osuudet määrärahoista tulevat käytetyiksi jo alkuvuoden aikana. TE-toimisto arvioi, että jos tukea haetaan edelleen samassa tahdissa kuin tammi-helmikuussa, voidaan palkkatukea yhdistyksille myöntää enintään maaliskuussa alkaviin työsuhteisiin ja kunnille enintään huhtikuussa alkaviin työsuhteisiin.

Yritykset ovat hakeneet palkkatukea selvästi rauhallisemmassa tahdissa. TE-toimisto arvioi kuitenkin, että yrityksiin työllistäminen tulee vuoden 2016 aikana nousemaan vuoden 2015 tasolle. Palkkatuen myöntämistä yrityksiin voidaan arviolta jatkaa syksyyn 2016.

LISÄTIEDOT:

Pasi Ristilä, vastaava asiantuntija (starttiraha ja palkkatuki)
p. 0295 044 746   
pasi.ristila(at)te-toimisto.fi

Kjell Henrichson, johtaja
p. 0295 044 779
kjell.henrichson(at)te-toimisto.fi
 

UUDISTUNUT TYÖLLISYYSKATSAUS:
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi