null Driftavbrott i TE-tjänsterna 18.9-21.9.2020

Det kommer att utföras en servceuppdatering av TE-tjänsternas datasystem, vilket innebär att såväl Mina e-tjänster för person- som arbetsgivarkunder kommer att vara ur bruk.

Driftsavbrottet börjar fredagen 18.9.2020 klockan 12.00 och slutar måndagen den 21.9.2020 klockan 7.00.

Även alla telefon- och chat-tjänster är stängda på grund av serviceuppdateringen.

Ifall du inte får skött ditt ärende på grund av serviceavbrottet, så ta kontakt på nytt så snabbt som möjligt efter att serviceavbrottet är över. Ärenden som blev oskötta på grund av störningen kan rättas till i efterhand. Var beredd på att det kommer att vara rusning både telefon- och webbtjänsterna efter driftavbrottet.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet medför.

Gör så här om du inte lyckas få kontakt med TE-telefonservicen eller chatten under en eventuell störning