null TE-tjänsternas telefonförbindelser fungerar inte 5.6. – problemet åtgärdas