null Sysselsättningsöversikt för maj: Antalet permitterade ökade måttligt från föregående månad

I slutet av maj var antalet arbetslösa arbetssökande 147 687 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Det är 79 827 (117,5 %) fler än för ett år sedan. I slutet av maj uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 17,0 %.

Utvecklingen förklaras framför allt av den mycket stora ökningen i antalet permitterade. Av de arbetslösa arbetssökande var 61 948 permitterade, vilket är 60 520 personer (4 238,1 %) fler än i maj 2019. Jämfört med föregående månad ökade antalet heltidspermitterade med 2 027 personer (3,4 %). Arbetslösheten inom flygbranschen har ökat betydligt jämfört med året innan. T.ex. antalet arbetslösa flygkaptener och styrmän har ökat ca 40-faldigt och också antalet arbetslösa flygvärdinnor och pursrar m.fl. var nästan 30-faldigt jämfört med året innan.

Det fanns sammanlagt 17 381 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 11 160 (179,4 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 24 770, vilket är 3 109 (14,4 %) fler än i slutet av maj 2019. Antalet utländska arbetslösa i området var 23 142, vilket är 12 958 (81,5 %) fler än året innan.

I maj fanns det 16 026 nya lediga jobb att söka, dvs. 9 124 (-36,3%) färre än ett år tidigare.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.
 
Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 147 687
  • 79 827 (117,5 %) arbetslösa fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 61 948 permitterade
  • 2 027 (3,4 %) permitterade fler än förra månaden
  • Arbetslösheten ökade särskilt bland unga samt service- och försäljningspersonal
  • Den snabbt ökande arbetslösheten sänker aktiveringsgraden


Läs hela Nylands sysselsättningsöversikt för maj 2020 (PDF) på NTM-centralens sidor.