null Tule meille töihin!

Kiinnostaisiko sinua työskennellä TE-palveluissa ja tukea työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta tai turvata yritysten toimintaedellytyksiä?

Uudenmaan TE-toimistossa on tällä hetkellä auki lukuisia asiantuntijan paikkoja. Suurimpaan osaan hakuaika päättyy jo torstaina 22.6.

Haemme tällä hetkellä:

1. asiantuntijoita työnvälitys- ja yrityspalvelujen palvelulinjalle

Haussa oleva tehtävä painottuu henkilöasiakaspalveluun, jossa tehtävänä on erityisesti työnhakija-asiakkaiden palveluprosessin käynnistäminen, palvelutarpeen tunnistaminen, osaamisen kartoittaminen, työn välittäminen, työnhakijan omatoimisen työnhaun tukeminen, infopalvelut, ryhmäpalvelut, asiakashaastattelut, työttömyysturva-asiat sekä asiakkaiden ohjaaminen sähköisten palvelujen käyttöön. Tehtävät on sijoitettu eri toimipaikkoihin; Itäkeskukseen, Helsingin keskustaan ja Pasilaan.

Katso työpaikkailmoitus täältä.

2. asiantuntijoita osaamisen kehittämisen palvelulinjalle

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan tavoitteena on edistää niiden asiakkaiden sijoittumista työmarkkinoille, jotka tarvitsevat ohjausta ammatinvalintaan tai työmarkkinoille suuntaavan osaamisen lisäämiseen. Palvelulinjalla korostuvat uraohjauspalvelut, työhön ja koulutukseen ohjaaminen sekä ammatillisen osaamisen lisääminen työssä oppimalla. Tehtävät on sijoitettu eri toimipaikkoihin; Itäkeskukseen, Helsingin keskustaan, Pasilaan, Espooseen ja Vantaalle.

Katso työpaikkailmoitus täältä.

3. asiantuntijoita tuetun työllistymisen palvelulinjalle

Tuetun työllistymisen palvelulinjan tavoitteena on edistää niiden asiakkaiden sijoittumista työmarkkinoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea työmarkkinoille suuntaavan osaamisen lisäämiseen. Asiantuntija rakentaa työllistymissuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa ja tukee suunnitelmallisen ja yksilöidyn palveluketjun onnistumista sekä tarjoaa laaja-alaisesti ja monikanavaisesti TE-palveluja. Tehtäviin kuuluu olennaisena osana verkosto- ja yritysyhteistyö. Tehtävät on sijoitettu eri toimipaikkoihin; Hyvinkäälle, Porvooseen, Järvenpäähän, Lohjalle, Raaseporiin, Itäkeskukseen, Helsingin keskustaan, Pasilaan ja Espooseen.

Katso työpaikkailmoitukset täältä ja täältä.

4. asiantuntija työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP)

Asiantuntija palvelee asiakkaita, joista suurin osa tarvitsee työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua. Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet. Asiantuntijan tehtävässä korostuu verkostotyö, mutta se sisältää myös yksilötyöskentelyä asiakkaan kanssa. Asiantuntijan toimipaikkana on TYP Helsinki.

Katso työpaikkailmoitus täältä.

5. psykologeja

Psykologityön tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen työhön tai koulutukseen liittyvä suunnitelma. Keskeisenä työmenetelmänä on psykologiset ohjauskeskustelut, joiden tukena voidaan käyttää psykologisia testauksia. Tehtävät on sijoitettu eri toimipaikkoihin; Itäkeskukseen, Helsingin keskustaan, Pasilaan sekä Hyvinkäälle ja Järvenpäähän.

Katso työpaikkailmoitus täältä.