null Sysselsättningsöversikt: Coronaviruset får väldigt kraftiga direkta konsekvenser för sysselsättningsläget i Nyland

I slutet av mars var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 94 231 i kommunerna på området för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Det är 25 460 (37,0 %) fler än för ett år sedan. I slutet av mars uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften till 11,0 %.

Utvecklingen förklaras framför allt av den stora ökningen i antalet permitterade. Av de arbetslösa arbetssökande var 20 521 permitterade, vilket är 18 131 personer (759 %) fler än i mars 2019. Jämfört med föregående månad ökade antalet heltidspermitterade med 17 488 personer (576 %). Antalet arbetslösa arbetssökande bland service- och försäljningspersonal så gott som fördubblades jämfört med året innan.

Det fanns sammanlagt 10 735 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 4 370 (68,7 %) fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 23 030, vilket är 1 372 (6,3 %) fler än i slutet av mars 2019. Antalet utländska arbetslösa i området var 16 553, vilket är 3 897 (30,8 %) personer fler än året innan.

I mars fanns det 23 700 nya lediga jobb att söka, dvs. 4 946 (-17,3 %) färre än ett år tidigare. Förra gången antalet nya lediga jobb minskade var för nästan tre år sedan, i augusti 2017.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.
 
Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 94 231
  • 25 460 (37,0 %) arbetslösa fler än i fjol
  • Av de arbetslösa arbetssökande är 20 521 permitterade
  • 18 131 (759 %) permitterade fler än i fjol
  • Arbetslösheten ökade särskilt bland unga samt service- och försäljningspersonal
  • Antalet nya lediga jobb minskade för första gången på närmare tre år

Läs Nylands sysselsättningsöversikt i mars 2020 på Sysselsättningsöversikt.