null Ansökningstiden för sysselsättningspolitiska understöd har börjat

Ansökningstiden för understödet: 18.10-12.11.2021 före kl. 16.15.

Blanketten för ansökan om understödet är tillgänglig och kan fyllas i endast elekroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Du hittar mera information om elektronisk ansökan av sysselsättningspolitiska understöd på den riksomfattande sidan te-tjanster.fi.

Se Nylands projektkriterier för år 2022 på sidan Sysselsättningspolitiska understöd Nyland.

Nylands TE-byrå ordnar fyra tillställningar om att ansöka understödet. I tillställningarna presenteras bland annat understödets kriterier och förväntningar på projektens innehåll. Tillställningarna är på finska och de ordnas som Teams-möten. Du kan delta i dem via länkarna nedan.

Mer information: Eija Lappalainen, utvecklingschef, Nylands arbets- och näringsbyrå, Tjänster för att främja matchning på arbetsmarknaden, tfn 029 504 0421