null Työmarkkinatori helpottaa työnhakua ja oikeiden osaajien löytymistä

Mitä jos työnhakijan ei tarvitsisi enää laittaa moneen eri työnhakuportaaliin paikkavahteja ja selata eri sivustoilta avoimia paikkoja? Ja entäpä jos työnantajat voisivat löytää avoimeen paikkaan juuri oikean henkilön nopeasti oikeilla kriteereillä - osaamiseen perustuen - ilman satojen työhakemusten ja ansioluetteloiden kahlaamista? Tällaista työnhaku parhaillaan voisi olla Työmarkkinatorilla.

Työmarkkinatori on osa työ- ja elinkeinopalveluiden uudistamishanketta, jonka Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) käynnistivät syksyllä 2016. Työmarkkinatori tarjoaa yhteisen digitaalisen palvelualustan, joka yhdistää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Tavoitteena on, että käyttäjät eli työnhakijat, yrittäjät, työnantajat, opiskelijat, oppilaitokset, työnvälitysfirmat sekä rekrytointiyritykset kohtaavat yhdessä ja samassa paikassa. Työmarkkinatorille kerätään jatkossa myös erilaista työmarkkinatietoa.

"Työmarkkinatori on pitkän aikavälin tavoitteessaan digitaalinen ekosysteemi. Rajapintojen kautta Työmarkkinatori-kokonaisuus elää ja laajentuu kattamaan lukuisia erilaisia yksityisen ja julkisen sektorin tuottamia palveluja asiakaslähtöisesti", KEHA-keskuksen kehittämispäällikkö Mikko Rantahalme toteaa. Yhteisen työmarkkinatorin vision mallinnuksessa on ollut mukana useita tahoja julkisesta työvoimahallinnosta yksityisiin palveluntarjoajiin ja oppilaitoksiin. Rantahalmeen mukaan tavoitteena on muodostaa mahdollisimman asiakaslähtöinen paikka eri toimijoiden kanssa yhteistyössä vastaamaan työnvälityksen ja kohtaannon ongelmiin. Työnvälitys on yksi keskeinen palvelukokonaisuus, mutta ekosysteemin logiikan pitäisi toimia minkä tahansa muunkin palvelun ollessa kyseessä. Työmarkkinatori on tarkoitettu työkaluksi ja tietolähteeksi kaikille kansalaisille ja yrityksille sekä palveluntarjoajille. Käyttö ei rajaudu tai rajoitu nykyisten TE-palvelujen asiakkuuksiin.  

Työmarkkinatorin visioidaankin toimivan yhden luukun periaatteella, eli työnhakija voisi saada kaiken relevantin tiedon työelämään ja hänen sen hetkiseen tilanteeseensa liittyen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi alueiden asuntotarjontaa, päiväkoti- ja kouluhakua ja melkeinpä mitä tahansa palveluita, joille saattaa olla tarvetta kun työnhakija pohtii esimerkiksi paikkakunnan vaihtoa. Yksi tärkeä ominaisuus Työmarkkinatorissa liittyy työnhakijan osaamisen kehittämiseen - työnhakija voisi saada kattavasti tietoa koulutustarjonnasta, ja vastaavasti koulutusta tarjoavat toimijat voisivat kohdennetusti löytää täsmäkoulutusta tarvitsevia työnhakijoita.

"Osaamisperustaiseen työnhakuun liittyy merkittävästi OKM:n palvelut ja digitaaliset ekosysteemit sekä koulutussektori kokonaisuudessaan, ja koulutussektorin mukaanotto on ensimmäisiä konkretisoituvia asioita, joita Työmarkkinatorissa lähdetään edistämään. Sitä ennen on pohdittava, miten oppilaitosmaailmaa saadaan tiiviimmin mukaan tukemaan osaamisperustaista työnhakua", Rantahalme lisää.

Rantahalme muistuttaa, että Työmarkkinatori ei ole asiakkuuksien hoitamiskanava, eikä se siten profiloidu minkään tietyn palvelun - esimerkiksi TE-toimiston - asiakkaille. Se on avoin markkinapaikka julkisille, yksityisille ja kolmannen sektorin palveluille, joita tuotetaan näkyville perustuen työnhakijan osaamiseen. Kokonaisuudessa on jatkossa mukana sekä maakunnat että kasvupalvelut palveluiden järjestämis- ja tuottamiskuvioineen, mutta myös muita (yksityisiä) toimijoita täysin markkinaehtoisesti. Avoin tiedonvaihto toimijoiden kesken mahdollistaa nopeamman ja ketterämmän työnhakijan ja työnantajan kohtaamisen. Työnhakija valitsee, mitä tietoja hän itsestään antaa palveluntarjoajien käyttöön (ns. My Data -periaate)

Hakupalvelun testiversio julki helmikuussa 2018

Työmarkkinatori rakentuu vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Työmarkkinatorin ensimmäinen ominaisuus, hakupalvelu, julkaistaan 27.2. testiversiona. Hakupalvelun testiversio on käytössä syksyyn 2018 saakka, jonka jälkeen pyritään julkaisemaan hakupalvelun varsinainen 1.0-versio. Parannusversioita on luvassa testauksen aikana.

"Voisi oikeastaan sanoa, että kevät ja kesä 2018 Työmarkkinatorissa eletään kokeilujen aikakautta. Syksyllä 2018 ja keväällä 2019 saadaan sitten ensimmäisiä testi-ilmentymiä ekosysteemin syntyyn,ja vuoteen 2020 mennessä rakentuu koko Työmarkkinatori", Rantahalme kertoo.

Hakupalvelun keskeinen ominaisuus on, että työnhakijan ja työnantajien profiilit ovat osaamisperustaisia, eli hakija täyttää profiilinsa tietopohjaan osaamisensa, ja työnantaja hakee sopivia ehdokkaita palvelusta avoimessa tehtävässä vaadittavaan osaamiseen perustuen. Hakupalvelu pyrkii siihen, että työnhakija pystyy kokonaisvaltaisesti sanoittamaan, tunnistamaan ja käyttämään omaa osaamistaan. Työnantajan näkökulmasta taas pystytään tunnistamaan, mitä osaamista työpaikoilla tarvitaan ja mitä osaamista on tarjolla. Testiversio sisältää osaamisprofiilit ja työpaikkaprofiilit sekä niitä tukevan matching-toiminnon.

Hakupalvelu on julkisen toimijan palvelu, mutta yksityisiä toimijoita saadaan mukaan vauhdilla seuraavissa vaiheissa.

"Yhdistämme voimia yksityisenkin sektorin kanssa. Tarkoituksena ei ole kilpailla, vaan tuoda esiin, edistää ja tuoda lisäarvoa kaikille palveluntarjoajille ja etenkin asiakkaille", Rantahalme toteaa.

Työmarkkinatorissa ei siis ole kysymys uudistetusta te-palvelut.fi -kokonaisuudesta, eikä Työmarkkinatorin hakupalvelu korvaa nykyisiä sähköisiä palveluja. TE-palvelujen avoimet paikat siirretään suoraan TE-palvelujen järjestelmästä näkymään myös Hakupalvelussa.

Hakupalvelussa osaamispohjaisen työnhaun aamunkoitto

Hakupalvelussa osaamiset määritellään yhteisin termein ESCO-luokituksen ja tietopohjan avulla. ESCO on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä. Siinä luokitellaan EU:n työmarkkinoilla ja koulutusalalla esiintyvät taidot, tutkinnot ja ammatit vakiokäsitteitä käyttäen 25 kielellä. Vaikka nyt julkaistava hakupalvelu on vasta testiversio, löytyy sieltä ihan oikeita työpaikkoja.

"Osaamispohjaisuus on todella iso ja merkittävä muutos etenkin julkisessa työnvälityksessä, ja haluamme päästä hakupalvelussa nopeasti kokeilemaan, mitä osaamisperustainen työnvälitys tarkoittaa. Haluamme testiversion osalta kerätä käyttäjien kokemuksia ja palautetta ja kehittää hakupalvelua käyttäjien toivomaan suuntaan", Rantahalme toteaa.

Lue lisää Työmarkkinatorista täältä.