null 5 496 arbetslösa färre än i fjol

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande 66 741 i kommunerna på området för Närings, trafik och miljöcentralen i Nyland (NTMcentralen). Det är 5 496 (-7,6 %) färre än för ett år sedan. I Finland minskade arbetslösheten näst långsammast i Nyland. Yrkesgruppsvis fanns det flest arbetslösa inom yrkesgrupperna okänd, dvs. yrken utan yrkesklassificering (14 601) och specialister (11 306). I slutet av april uppgick andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i området till 7,8 %.

Det fanns sammanlagt 6 054 arbetslösa arbetssökande under 25 år i området, vilket är 872 (-12,6 %) färre än året
innan. Antalet långtidsarbetslösa i området var 21 563, vilket är 3 370 (-13,5 %) färre än i slutet av april 2018. Antalet utländska arbetslösa i området var 12 226, vilket är 420 (-3,3%) färre än året innan.

I april fanns det 25 447 nya lediga jobb att söka, dvs. 4 012 (18,7 %) fler än ett år tidigare. Det fanns gott om nya lediga
jobb bl.a. inom titlarna försäljare (1 557), godshanterare och lagerarbetare (1 457),
försäljningsrepresentanter (1 154), kontorsoch hotellstädare (997) och närvårdare (918).

Uppgifterna framgår av arbetsoch näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Trender:

  • Arbetslösa arbetssökande totalt: 66 741
  • 5 496 (-7,6 %) arbetslösa färre än i fjol
  • Efterfrågan på arbetskraft ökar långsammare
  • Bland personer i åldern 20-29 år minskar arbetslösheten snabbare än i de övriga åldersgrupperna
  • Arbetslösheten minskade näst långsammast i Nyland
  • Arbetslösheten minskar alltjämt långsamt hos utlänningar och personer med främmande språk som modersmål
  • Långtidsarbetslösheten minskar alltjämt långsammare

Läs mer: Nyland's sysselsättningsöversikt, April 2019.